Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Miljoenen Amerikanen kunnen ziekteverzekering behouden: Hooggerechtshof behoudt Obamacare

Het Amerikaanse Hooggerechtshof weigert om de Affordable Care Act af te schaffen, het ziekteverzekeringsplan dat onder president Barack Obama tot stand kwam en bekend raakte als Obamacare. De uitspraak is goed nieuws voor miljoenen Amerikanen, die zo hun ziekteverzekering kunnen behouden. Ze is des te opmerkelijker omdat drie van de negen rechters bij het Hooggerechtshof benoemd zijn door oud-president Donald Trump, die geen kans onbenut heeft gelaten om van Obamacare af te komen.  

De Affordable Care Act wordt integraal behouden. Het Hooggerechtshof heeft geweigerd om de baanbrekende wet af te schaffen De beslissing werd genomen door zeven van de negen rechters. Opmerkelijk, omdat drie van de negen rechters in het hoogste rechtscollege de voorbije jaren werden benoemd door Donald Trump. Maar twee van de drie stemden mee met de meerderheid.

Obamacare biedt Amerikanen uit lagere inkomensgroepen en zonder ziekteverzekering een kans om op (online) verzekeringsbeurzen polissen te vergelijken en aan te schaffen. Bovendien kunnen ze daarbij, afhankelijk van hun inkomen, aanspraak maken op federale subsidies. Meer dan 20 miljoen Amerikanen kunnen dankzij Obamacare aanspraak maken op een ziekteverzekering.

Aanval

Toen de vorige president Donald Trump zijn intrede deed in het Witte Huis, probeerde die van meet af aan om komaf te maken met het zorgstelsel van zijn voorganger. 

De aanval via het Hooggerechtshof was al de derde poging om van Obamacare af te komen. Deze aanklacht kwam van de staat Texas en 17 andere door Republikeinen bestuurde staten. Zij voerden aan dat een recente aanpassing aan de wet de hele wet ongrondwettelijk maakte. Sinds de boete op onverzekerd zijn is afgeschaft, is volgens hen de verzekeringsplicht komen te vervallen.

Het Hooggerechtshof heeft geweigerd om de Affordable Care Act af te schaffen. Het baseert zijn beslissing op een procedureel argument. Volgens het hof hadden Texas en de andere Republikeinse staten die beroep hebben aangetekend tegen de wet, daar geen juridische grondslag voor. 

Meest gelezen