Moet je een ziekenwagen betalen die je zelf niet gebeld hebt, ook al ben je niet gewond en rijd je niet mee?

Stel je dat je betrokken raakt bij een ongeval en een omstander belt een ziekenwagen? Ben je dan verplicht om mee te rijden? En als je niet meerijdt, wie betaalt dan de rekening? "De inspecteur" van Radio 2 zoekt het uit.

Greet en haar man worden aangereden en belanden met hun auto in een voortuin. Een van de omstanders belt de ziekenwagen. Omdat Greet en haar man gelukkig niet gewond zijn, besluiten ze om niet mee te rijden. Maar ze krijgen achteraf wel de rekening. “Zoiets kan toch niet, ik vind dat niet correct”, zegt Greet verontwaardigd. Moet je een ziekenwagen betalen die je zelf niet gebeld hebt, ook al ben je niet gewond en rijd je niet mee?

Vastgestelde forfaitaire factuur voor ziekenwagen

Het klopt dat het slachtoffer de ziekenwagen moet betalen, ook al heeft hij of zij niet zelf een ziekenwagen gebeld via de 112, legt Kenneth Arkesteyn van Belgambu uit, de Belgische Beroepsvereniging van Ambulancediensten: “Het is ook maar goed dat de beller niet hoeft te betalen, want dan zouden veel mensen misschien niet bellen naar de 112. De getuige van het ongeval belt omdat er een slachtoffer is met een hulpvraag.“

Wanneer je naar 112 belt, komt er een gele ambulance met groene blokken, met sirenes en een blauw zwaailicht. Het tarief dat je daarvoor betaalt is in 2019 vastgelegd door toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Het gaat om een forfaitair bedrag dat voor alle ziekenwagens hetzelfde is, ongeacht waar je woont. In 2019 was dat 60 euro per persoon, nu is dat al 61,41 euro.   

Het is ook maar goed dat de beller niet hoeft te betalen, want dan zouden veel mensen misschien niet bellen naar de 112.

Kenneth Arkesteyn van Belgambu

Minister De Block heeft die forfaitaire factuur ingevoerd om ervoor te zorgen dat alle patiënten dezelfde toegang tot de geneeskundige hulpverlening kregen, stelt Kenneth Arkesteyn: “Vroeger, als je in een landelijke omgeving woonde, ver van het ziekenhuis, moest je meer betalen om op de spoedgevallen terecht te komen na een ongeval dan wanneer je in de buurt van een ziekenhuis woonde, dus die discriminatie is weggehaald.”

Het is dus een goede zaak dat die tarieven gelijkgetrokken zijn. Die forfaitaire factuur moet je altijd betalen als de ziekenwagen voorrijdt. Dat is zo wettelijk bepaald door de overheid. Er is geen terugbetaling geregeld.  

Ambulancier doet altijd een check-up van het slachtoffer

Volgens Greet hoefde de ambulancier niets te doen aangezien zij en haar man niet gewond waren. Kenneth Arkesteyn benadrukt dat de ambulancier altijd een check-up doet van het slachtoffer en bekijkt of de toestand veilig is: "Misschien kon het voor de luisteraar zo overkomen dat de ambulancier niets gedaan heeft, maar hij heeft wel degelijk zijn werk gedaan. Hij gaat altijd een dossier opstellen, hij vraagt de identiteitskaart en voert sowieso alle gegevens van de patiënt in in de databank AMBUREG.”

Het is niet omdat de mensen even niets voelen, dat er niets is. Het lichaam maakt adrenaline aan waardoor de pijnprikkels onderdrukt zijn.

Kenneth Arkesteyn van Belgambu

Een slachtoffer kan zelf soms niet inschatten hoe ernstig de situatie is, maar de ambulancier is daarvoor opgeleid: “Als een voertuig ernstig beschadigd is, gaat de ambulancier uit van een hoog-energetische impact. Dat kan ook een impact hebben op de inzittenden. Het is niet omdat de mensen even niets voelen, dat er niets is. Het lichaam is iets heel raars, het maakt adrenaline aan waardoor de pijnprikkels onderdrukt zijn."

"Ook als je vraagt, heb je pijn, gaat het slachtoffer misschien zeggen, ik voel niets. Dat is de reden dat de ambulanciers op een aantal manieren controleren en parameters nemen. Ook het gewoon aanspreken van iemand is een controlemiddel.  Als iemand niet correct reageert op een vraag is dat ook weer een indicatie voor de ambulancier."

De ambulancier doet dus altijd een check-up, in welke vorm dan ook, en daar betaal je ook voor.    

Heb je het recht om niet mee te rijden met de ziekenwagen?

Greet en haar man beslisten zelf om niet mee te rijden met de ziekenwagen. Mag dat? Patiënten hebben het recht om te zeggen, ik wil niet meegenomen worden, volgens Kenneth Arkesteyn: “Maar dan gaat de hulpverlener-ambulancier dat ook documenteren. Soms vraagt hij aan de mensen om een papier te ondertekenen dat ze op eigen wil niet meegenomen worden.”  
 
De ambulancier is normaal gezien verantwoordelijk als er iets zou gebeuren: “Dat is een kwestie van de verantwoordelijkheid te leggen bij degene die de beslissing neemt, namelijk het slachtoffer.  Sowieso zal de ambulancier de noodcentrale 112 waarschuwen dat de patiënt niet meegenomen wenst te worden en zal die aantekeningen maken in het AMBUREG register.”

Maar ook al beslis je om niet mee te rijden, je moet wel betalen voor de ziekenwagen

Niet tevreden? Contacteer de gezondheidsinspectie

Als Greet vindt dat ze onterecht moeten betalen, is er nog een mogelijkheid om dat te laten onderzoeken. Kenneth Arkesteyn: “Men kan contact opnemen met de gezondheidsinspectie van de provincie en daar kan men het dossier voorleggen. De federale gezondheidsinspecteur doet dan de analyse op basis van de registratie in AMBUREG en bekijkt of er al dan niet sprake kan zijn van een factuur die onterecht wordt opgesteld.”    

Meest gelezen