Nicolas Maeterlinck

Protest tegen aanleg van drukke R4 in Zelzate

In Zelzate is er protest tegen de plannen om een nieuwe mega rotonde aan te leggen op de ringweg in het centrum. Meerdere actiegroepen tekenen er bezwaar tegen omdat de omvorming van de R4 de leefbaarheid in de woonkernen van Zelzate naar beneden haalt. 

In Zelzate worden de laatste werken uitgevoerd aan de ring rond Gent. De plannen dateren al van in 1999. “De plannen zijn al van 20 jaar geleden en houden te weinig rekening met de leefbaarheid in Zelzate. Vroeger was er een stuk minder verkeer en ook de steden zijn in die 20 jaar heel wat veranderd. De verkeerspunten die er nu worden aangelegd liggen te dicht bij de woongebieden, waardoor de woonkwaliteit daalt”, legt Eric Lefebure van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) uit. 

Protest

In Zelzate protesteren nu verschillende actie- en bewonersgroepen door bezwaar aan te tekenen tegen de plannen. De bewoners en Gecoro streven hiermee naar een meer stedelijke oplossing om de bewoonbaarheid van Zelzate in de toekomst te vrijwaren.

Daarnaast zijn er ook plannen om de twee oevers aan weerskanten van het kanaal in Zelzate op te waarderen om goederen- en persoonsvervoer mogelijk te maken. “We horen graag dat er persoonsvervoer komt, maar dat zorgt ook voor extra drukte, terwijl de plaats waar dat alles moet komen erg beperkt is”, geeft Lefebure mee. 

Openbaar onderzoek

Verschillende bewonersgroepen organiseerden zich via sociale media om samen te reageren op de plannen. Ook Gecoro reageerde op de plannen, aangezien zij het dossier al van in het begin opvolgen. “Aan de hand van een openbaar onderzoek gaan we onze adviezen en bezwaren doorgeven aan het schepencollege. Op die manier hopen we dat de Vlaamse gemeenschap en de werkgroep aan de slag gaan met onze bezorgdheden en bijsturen waar mogelijk”, legt Eric Lefebure uit. 

Tegenstanders van de plannen kunnen nog tot eind volgende week bezwaar aantekenen. 

Meest gelezen