Provincie Oost-Vlaanderen keurt droogteplan goed: "We willen meer water in de grond laten dringen"

In de provincie Oost-Vlaanderen keurde de provincieraad gisteren het droogteactieplan goed.  Het plan heeft als doel de bodem beter te wapenen tegen droge periodes. "We willen meer inzetten op de sponswaarde van de grond", zegt gedeputeerde Leentje Grillaert.

In Oost-Vlaanderen werd het provinciaal droogteactieplan goedgekeurd. Het plan zou ervoor moeten zorgen dat de provincie beter klaar is voor de klimaatopwarming. In het actieplan staan 4 pijlers omschreven. Daarnaast worden burgers aangezet om hun tuin te ontharden, minder water te verspillen en meer te vergroenen. 

Nood aan actieplan

De provincie geeft aan dat een droogteactieplan cruciaal is, want ook zij ontsnappen niet aan de grotere droogteproblematiek die zich de afgelopen jaren steeds meer voordoet. Ondanks de overvloedige regenval tijdens de winter en de lente is het grondwater in de provincie nog onvoldoende aangevuld.

"Oost-Vlaanderen is erg dens gebouwd en de grond is verhard, hierdoor kan het water niet in de grond dringen. We willen ook zorgen dat het water minder vertraagd afloopt door in te zetten op de sponswaarde van de grond", legt gedeputeerde Leentje Grillaert uit. 

4 pijlers

Het goedgekeurde actieplan bestaat uit 4 cruciale pijlers: hemelwater beter laten infiltreren in de grond, sponswerking van het landschap bevorderen, water vertraagd laten afvoeren en slimmer water gebruiken. "Op dit moment zijn we bezig met kijken hoe we het bufferbekken in Kruisem ook water kunnen laten opvangen, in plaats van enkel af te vloeien", geeft Leentje Grillaert als praktisch voorbeeld. 

Daarnaast zet de provincie ook sterk in op het sensibiliseren van de burger. "Ook de burgers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het droogteactieplan. We proberen hen nu vooral te doen inzien hoe kostbaar water is en wat het belang is van ontharding en verharding in de strijd tegen droogte", voegt Leentje Grillaert nog toe. 

kasto80

Meest gelezen