Nicolas Maeterlinck

Toxicoloog raadt mondmaskers aan voor arbeiders bij Oosterweelwerken na PFOS-vervuiling

Toxicoloog Jan Tytgat van de KU Leuven roept alle bedrijven die werken aan de Oosterweelverbinding op om hun arbeiders met mondmaskers te beschermen tegen mogelijk vervuilde grond. Het advies komt er na de PFOS-vervuiling die in Zwijndrecht, op linkeroever, opdook. 

"Er is zeker reden tot bezorgdheid maar geen reden tot paniek voor mensen die er werken", zegt toxicoloog Jan Tytgat van KU Leuven bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. Hij raadt bedrijven die arbeiders inzetten bij de Oosterweelwerken aan om een mondmasker te voorzien.  Hij doet dat in de nasleep van het PFOS-dossier. In de omgeving van het bedrijf 3M in Zwijndrecht is die chemische stof in de bodem en het water teruggevonden. Het is nog niet duidelijk hoe groot de vervuiling precies is. 

Draag een mondmasker uit voorzorg, tot we weten hoe ernstig de situatie is
toxicoloog Jan Tytgat, KU Leuven

Tytgat benadrukt dat verder wetenschappelijk onderzoek nodig is. "Tot dan hanteren we het best het voorzorgsprincipe. Draag een mondmasker als je op de Oosterweelwerven werkt. Zo vermijd je dat je fijn stof inademt waar mogelijk vervuilde PFOS-deeltjes inzitten."

Tytgat zegt ook dat zeker mensen die tijdens hun shift grond verplaatsen extra waakzaam moeten. "We zijn de mondmaskers door de coronapandemie nu toch al gewoon."

"Kan ook via ademhaling binnenkomen"

"We weten uit wetenschappelijk onderzoek dat inname van PFOS vooral gevaren kan inhouden via de voeding en het drinkwater. Maar, ook wie deeltjes inademt, kan mogelijk nadelige gevolgen ervaren. Tot daar meer duidelijkheid over is nemen bedrijven beter het zekere voor het onzekere. 

Werken kunnen doorgaan

Tytgat wil de situatie rustig bekijken en vindt ook dat de Oosterweelwerken kunnen doorgaan. "Als bedrijven de veiligheidsvoorschriften in acht nemen, zoals ze nu al vaak doen, lijkt er mij geen probleem. Zeker als ze daarbij ook nog eens mondmaskers voorzien voor arbeiders. De werken nu plots stil leggen, lijkt me voorbarig." 

De communicatie moet veel beter!
toxicoloog Jan Tytgat, KU Leuven

Hoe groot de PFOS-vervuiling is in Zwijndrecht en wat de gevolgen zijn in de buurgemeenten in Oost-Vlaanderen en Antwerpen is nog moeilijk in te schatten. "Er moeten dringend antwoorden komen na nieuwe metingen, ook voor de gebieden die verder af liggen van Zwijndrecht", zegt Tytgat. "Ook de communicatie daarover met de bevolking moet beter." 

Chronische blootstelling zorgt voor gezondheidsproblemen

Tytgat benadrukt dat langdurige blootstelling aan PFOS kan leiden tot een verzwakt immuunsysteem, leverschade en dat het ook de voorplanting kan verstoren. "Of die impact ook hier zo groot zal zijn, weten we niet. We moeten kijken welke waarden we terugvinden."

Voorlopig enige pleitbezorger

Tytgat is voorlopig de enige toxicoloog die pleit voor mondmaskers op de Oosterweelwerven. Hij is als wetenschapper ook nauw betrokken bij het dossier en leverde er eerder rapporten voor af waar hij ook voor betaald werd.  Onze redactie geeft in dit artikel de argumentatie van Tytgat weer, maar neemt hiermee geen stelling in. 

Meest gelezen