Provincie Antwerpen legt Umicore in Hoboken strengere normen op rond lood in bloed

Het provinciebestuur verstrengt de normen rond lood in bloed in de omgevingsvergunning van Umicore in Hoboken. De maximale hoeveelheid lood die kinderen in de buurt nog in het bloed mogen hebben, wordt verlaagd. Dat gebeurt nog dit jaar. Tegen 2025 moet het nog lager. Het afgelopen jaar waren die waarden na jaren van daling weer gestegen. Intussen zijn ze wel weer aan het dalen. Te veel lood in het bloed kan ernstige gezondheids- en ontwikkelingsproblemen veroorzaken bij kinderen.

Het provinciebestuur heeft beslist om de bijzondere voorwaarden van de omgevingsvergunning van Umicore in Hoboken aan te passen. Umicore is een hoogtechnologisch bedrijf dat herbruikbare grondstoffen uit afval haalt. De fabriek ligt vlak naast de Hobokense woonwijk Moretusburg.

Umicore wordt nog dit jaar verplicht om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid lood in het bloed van kinderen (1-12 jaar) gemiddeld maximaal 3,5 µg/dl bedraagt. Tegen eind 2025 wordt dat nog verlaagd tot 2 µg/dl, met maximaal een 95ste percentielwaarde van 4 µg/dl. Dat laatste betekent dat maar 5 procent van de onderzochte kinderen nog zoveel lood in het bloed mag hebben.

Extra voorzorgsmaatregelen

Omdat de fabriek de wijk Moretusburg lang vervuild heeft, wordt het bloed van de kinderen die er wonen regelmatig gecontroleerd. De hoeveelheid lood was al jaren aan het dalen. Maar vorig jaar was die plots weer gestegen. De droogte en een voorjaarsstorm waren wellicht de oorzaak daarvan. Daardoor is er meer stof opgewaaid en in de wijk terecht gekomen. Er werden extra maatregelen genomen en intussen zijn de lood-in-bloedwaarden weer gedaald. 

Zo moet het bedrijf materiaal meer afdekken of met water besproeien, om te voorkomen dat het opwaait. Bepaalde werkzaamheden moeten ook uitgesteld worden wanneer er te veel wind is. Umicore moet tegen begin 2022 ook een communicatiestrategie uitwerken. Daarin moet staan hoe het bedrijf omwonenden regelmatig zal informeren over werkzaamheden en metingen en hoe het hen zal waarschuwen bij incidenten.

Duidingsmagazine "Pano" maakte in maart onderstaande reportage over Umicore: 

Videospeler inladen...

Meest gelezen