Belal Khaled/NurPhoto

440 kinderen gestorven tijdens hun tocht om Europa te bereiken afgelopen drie jaar

De voorbije drie jaar zijn minstens 440 minderjarige vluchtelingen en migranten gestorven tijdens hun tocht om Europa te bereiken, waaronder 35 baby's. Dat blijkt uit data van het ngo-netwerk UNITED die journalistencollectief Lost in Europe kon inkijken. 

Sinds januari 2018 zijn minstens 440 kinderen omgekomen tijdens hun poging om Europa te bereiken. Er stierven 35 baby's en daarnaast ook 33 zwangere vrouwen. De meeste kinderen stierven bij pogingen om vanuit Marokko, Libië en Turkije het Europese vasteland te bereiken. 

Bekijk hier het verslag over Wereldvluchtelingendag in "Het journaal"
(en lees voort onder de video):

Videospeler inladen...

De cijfers die het journalistencollectief Lost in Europa kon inkijken zijn afkomstig van UNITED. Dat is een netwerk van 550 ngo's in 45 Europese landen. Zij verzamelen aan de hand van open bronnen al sinds 1993 informatie over vluchtelingen die sterven tijdens hun tocht naar Europa en publiceren daar jaarlijks een lijst van. In totaal documenteerde UNITED al 44.764 overlijdens van vluchtelingen en migranten. Het gaat zowel over mensen die op zee, op het Europese vasteland, in grensrivieren als in een detentiecentrum voor migranten sterven. 

Het is vreselijk dat 98 procent van de sterfgevallen op onze lijst geen naam heeft en niet kan worden geïdentificeerd.

Geert Ates, directeur UNITED

Het reële dodentaantal is naar schatting veel hoger. Volgens Geert Ates, directeur van UNITED ligt het cijfer in realiteit 10 tot 20 procent hoger: "We nemen enkel gepubliceerde sterfgevallen op, de lijst van mensen die sterven is zeker nog veel langer. Het is vreselijk dat 98 procent van de sterfgevallen op onze lijst geen naam heeft en niet kan worden geïdentificeerd."

Accurate cijfers bijhouden over het aantal sterfgevallen is niet evident. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) verzamelt sinds 2014 gelijkaardige sterftecijfers maar komt tot een lagere telling. Ze hanteren strengere criteria voor vermoedelijke overlijdens en komen zo aan 64 kinderen die sinds 2014 gestorven zijn op het Europese continent en 838 op de Middellandse zee. Maar ze geven toe dat hun telling vermoedelijk een onderschatting is. 

Elk vluchtelingenkind dat sterft tijdens het reizen door Europa is schokkend en onaanvaardbaar.

Ylva Johansson, EU-commissaris van Binnenlandse Zaken

EU-commissaris van Binnenlandse Zaken Ylva Johansson laat in een reactie aan journalistencollectief Lost in Europe weten dat: “Elk verlies van het leven van vluchtelingenkinderen tijdens het reizen door Europa schokkend en onaanvaardbaar is." Johansson belooft verder dat in het voorstel van de Commissie over het nieuwe pact inzake asiel en migratie er initiatieven gelanceerd worden die een positieve invloed zullen hebben op de bescherming van de mensenrechten van kinderen op de vlucht.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Adriana Homolova van Lost In Europe. In België zijn VRT NWS, Knack en De Standaard lid van het journalistencollectief. Meer info op www.lostineurope.eu

Meest gelezen