Genderdiscriminatie op het werk en seksuele intimidatie zijn nog altijd een groot probleem

Het aantal klachten op basis van geslacht is vorig jaar met 9% toegenomen bij het Instituut voor gelijkheid van mannen en vrouwen. Veel klachten, zo'n 40%, hebben te maken met discriminatie op het werk. Ook het aantal meldingen van seksuele intimidatie stijgt aanzienlijk, zowel op het werk als elders. Zeker het toenemend aantal klachten over online grensoverschrijdend gedrag is aanzienlijk.

De meldingen over discriminatie op het werk gaan onder andere over aanwervingen (33%), arbeidsvoorwaarden en verloning (31%), ontslag (22%). Maar de meeste klachten, meer dan 1 op 3,  hebben te maken met zwangerschap of moederschap (36%). "Vrouwen die zwanger zijn of willen worden, staan meestal nog aan het begin van hun loopbaan en dus vaak in een nog zwakke contractuele positie. Ze hebben vaak een tijdelijk contract dat dan niet verlengd of stopgezet wordt", zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Seksuele intimidatie

Ook op het werk is het aantal meldingen van seksuele intimidatie sterk gestegen. "Dat is zeker een opmerkelijke vaststelling, net omdat het thuiswerk vorig jaar jaar door de coronacrisis sterk is toegenomen, " zegt Stevens. Maar zelfs in de openbare ruimte is dat seksisme vergroot. Het aantal klachten over straatintimidatie is zelfs verdubbeld tegenover 2019. "Ook opmerkelijk natuurlijk want vorig jaar leefden we toch een lange periode in lockdown met in pricipe dus minder contacten", zegt Stevens. "Maar ik vermoed dat het wegvallen van een stuk sociale controle hierin een rol speelt. Bovendien moeten we de kanttekening maken dat de klachten slechts een topje van de ijsberg voorstellen. In werkelijkheid is die intimidatie veel groter, maar leggen nog veel te weinig vrouwen klacht neer bij de politie of bij ons."

Wraakporno

Dank zij een wet die vorig jaar is goedgekeurd is het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen ook bevoegd om slachtoffers van zogeheten wraakporno juridisch bij te staan. Dat is het online verspreiden van seksueel getinte beelden, zonder toestemming van de gefotografeerde of gefilmde persoon. Enerzijds is dat ook een verklaring voor de stijging van het aantal meldingen van online grensoverschrijdend gedrag. Anderzijds staat de huidige wetgeving niet toe om het fenomeen helemaal aan te pakken. "Het Instituut ontvangt regelmatig meldingen over wijdverspreide seksistische uitspraken waarvoor het niet kan tussenkomen. De huidige wetgeving vereist immers dat zo'n uitspraken gericht zijn aan één welbepaalde persoon en niet naar vrouwen in het algemeen. En dat terwijl het net meer dan ooit nodig is om efficiënt op te treden tegen seksistische uitspraken die de genderongelijkheid in de maatschappij versterken", zo besluit Stevens. 

Meest gelezen