Pluimveesector boomt in Limburg: van 3 miljoen naar 4,5 miljoen kippen in 10 jaar 

Er worden opvallend meer leg- en slachtkippen gekweekt in Limburg. 10 jaar geleden ging het nog om zo'n 3 miljoen leg- en slachtkippen, nu zijn dat er al 4,5 miljoen. Dat blijkt uit het landbouwrapport van de provincie. 

De pluimweesector is aan een enorme opmars bezig in Limburg.  Met 4,5 miljoen leg- en slachtkippen is Limburg goed voor 12% van de pluimveesector in Limburg. Er zijn 54 heel grote pluimveebedrijven in Limburg, zij kweken elk meer dan 40.000 dieren.  

De veestapel in Limburg is de afgelopen 10 jaar dan weer gedaald. Het aantal koeien daalde maar met zo'n 2%, maar in de varkenshouderij is er een sterke afbouw merkbaar,  daar is het aantal dieren met 16% afgenomen. 

Traditionele landbouw

Ook in Limburg daalde het aantal boeren de afgelopen 20 jaar sterk, want terwijl er in 2001 nog 5.161 landbouwbedrijven actief waren, waren er dat in 2019 maar 2.852 meer. Maar 77 van hen kiest voor biologische teelten, een kleine minderheid dus, maar toch al 30 meer dan vijf jaar geleden. 

Bijna 112.000 hectare in Limburg is ingekleurd als landbouwgrond, dat is ruim 46% van alle ruimte in de provincie. Maar in werkelijkheid wordt er wel maar zo'n 104.000 hectare effectief gebruikt door boeren. 

Meest gelezen