Uitstel van executie voor je postzegelverzameling: "5 jaar langer frankeren met oude zegels"

Een opdoffer afgelopen voorjaar voor heel wat postzegelverzamelaars: bpost zou vanaf 2023 geen postzegels in Belgische frank of euro meer mogen aanvaarden als frankeermiddel. In één klap zouden daardoor hele verzamelingen zo goed als waardeloos worden. Minister voor de Post Petra De Sutter (Groen) – zelf een verwoed verzamelaar – heeft nu een akkoord met bpost: "Postzegels in euro blijven bruikbaar, zegels in Belgische frank kun je nog kleven tot 2028". Het voorstel komt eind juni op de ministerraad.

Nominale waarde

Postzegelverzamelaars en filatelisten investeren veel in hun collectie, maar werden jarenlang gerustgesteld: oude zegels zouden altijd blijven gelden als frankeermiddel, zelfs die die ooit uitgegeven werden in Belgische frank. Je moest alleen de nominale waarde omrekenen naar euro, zodat je zeker voldoende frankeert. Maar de oude zegels bleven wel geldig.

Maar afgelopen voorjaar ontstond er commotie: bpost zou de oude zegels niet langer aanvaarden. Vanaf 2023 zouden zegels in Belgische frank en euro niet meer gelden, omdat de sorteermachines die niet kunnen verwerken. Brieven met oude zegels moeten daardoor handmatig verwerkt worden, een tijdrovend en duur proces voor bpost.

5 jaar extra

Toen het nieuws bekend raakte, werd het Radio 2-consumentenprogramma De Inspecteur bedolven onder de teleurgestelde reacties. Tijdens een interview met Sven Pichal beloofde minister van Post Petra De Sutter het plan te herbekijken.

Dat is intussen gebeurd, laat de minister weten: “Het voorstel is dat de zegels in euro voortaan gewoon blijven gelden. Voor de zegels in Belgische frank willen we de termijn verlengen tot 2028. Over een kleine 7 jaar verliezen ze dus echt hun functionele waarde, maar nu heeft iedereen die dat wil tenminste genoeg tijd om ze te gebruiken.”

Compromis

Postzegelverzamelaars krijgen dus vijf jaar extra om hun oude zegels te gebruiken, dat is het goede nieuws. Maar het gaat om uitstel, geen afstel. “Klopt”, zegt minister De Sutter. “Maar we moesten een compromis zoeken tussen de postzegelverzamelaars en bpost.”

Een deel van de overeenkomst is ook dat het postbedrijf geen compensatie hoeft uit te betalen voor zegels die vervallen. “Dat is een operatie die logistiek bijna onmogelijk uit te voeren is, dus dat wordt dan ook niet opgenomen in de overeenkomst.”  De minister zal het compromis eind juni voorstellen op de ministerraad.

Kleine minderheid

De laatste postzegels in Belgische frank werden verkocht in 2002, de laatste zegels in euro in 2011. Sindsdien verkoopt bpost enkel postzegels met een frankeereenheid (1, 2, 3, …). Volgens De Sutter worden de oude zegels nog maar zelden gebruikt: “In absolute cijfers gaat het om best veel brieven, maar van alle brieven die nu verstuurd worden hebben er 0,25% nog een postzegel in Belgische frank en 1% in euro. De verwerking ervan is heel arbeidsintensief en kan tot fouten leiden.”

De minister vindt de vraag tot uitfasering vanuit bpost dus logisch. “Maar de oorspronkelijke planning was te krap voor mensen die hun brieven posten met oude zegels. Zij krijgen nu nog in totaal nog 6,5 jaar om ze op te gebruiken. Als we kijken naar het buitenland, moet dat lang genoeg zijn.”

Postdiensten in de andere Eurolanden kampen met hetzelfde probleem. “Enkel Frankrijk en Italië aanvaarden nog zegels met de originele nationale munteenheid”, zegt De Sutter. “In Nederland kan je bijvoorbeeld al sinds 2013 een brief niet meer frankeren met postzegels in gulden.” 

Meest gelezen