Belga

Gemeenten Bilzen en Hoeselt in Limburg fuseren wellicht in 2025

De gemeenteraden van Bilzen en Hoeselt komen volgende week samen om de fusie principieel goed te keuren. De samensmelting van de twee gemeenten is pas gepland voor 2025.

Eind 2020 startten de gesprekken tussen Bilzen en Hoeselt over een mogelijke samensmelting van de twee gemeenten. Gemeente Riemst werd ook bij de gesprekken betrokken maar trok zich in april terug. Bilzen en Hoeselt zouden wel op weg zijn naar een fusie in 2025. De nieuwe fusiegemeente zou 42.300 inwoners hebben op een oppervlakte van 106 km².

Maandag 28 juni beslissen de twee gemeenteraden elk over de principiële goedkeuring van de fusie. Voor het einde van 2023 moet een definitieve beslissing genomen worden die vervolgens aan de Vlaamse regering voorgelegd zal worden.

Meest gelezen