Nieuwe opleiding tot hoogbegaafdheidscoach: "Leerlingen hebben nood aan extra uitdaging"

De Hogeschool Howest in Brugge start in september met een nieuwe opleiding: hoogbegaafdheidscoach. Leerkrachten, directieleden en leerlingenbegeleiders leren in de opleiding hoe ze op hun school meer aandacht kunnen hebben voor hoogbegaafde leerlingen. "Op dit moment ervaren de leerlingen te weinig uitdaging, waardoor ze heel vaak schoolmoe worden en afhaken", zegt verantwoordelijke voor de opleiding Eva Tytgat. 

De nieuwe opleiding tot hoogbegaafdheidscoach aan de Howest focust op cognitief sterke leerlingen in het kleuter, lager en het secundair. "We leiden ze op tot coaches binnen hun school zodat ze een veranderingsproces op school kunnen opstarten in samenwerking met een deskundige", zegt de verantwoordelijke voor de opleiding, Eva Tytgat. De opleiding is een postgraduaat en duurt één jaar.

Het onderwijs daagt hen niet uit, waardoor ze hun potentieel niet kunnen benutten
Eva Tytgat

Extra aandacht

Het is noodzakelijk dat die leerlingen wat extra in de gaten worden gehouden, zegt Eva Tytgat. "Ze zijn heel sterk, bereiken veel, halen hoge functies, maar eigenlijk daagt het onderwijs hen niet uit, waardoor ze hun potentieel niet kunnen benutten. Zij vervelen zich heel vaak in de klas en blijven op hun honger zitten." Leerkrachten willen hen wel uitdagen, maar weten vaak niet hoe ze dat moeten doen. Het postgraduaat speelt hierop in.

Verandering in de school zelf

De opleiding bestaat uit twee clusters. Enerzijds geven ze kennis- en vaardigheidstraining, anderzijds wil de opleiding veranderingsprocessen realiseren binnen de school. "Omdat we weten dat veranderingsprocessen realiseren vaak niet simpel is - collega's bieden namelijk vaak weerstand of zitten met veel vragen - gaat de opleiding die evolutie mee begeleiden. Zo staan ze niet alleen in het proces."

Er moet ook aandacht zijn voor het mentaal welzijn van de kinderen
Eva Tytgat

Mentaal welzijn

Ook het mentaal welzijn ontbreekt niet in de opleiding. "Leerlingen zitten vaak niet meer bij hun leeftijdsgenoten. Sommige 16-jarigen studeren al aan de universiteit. Zoiets kan mentaal heel zwaar zijn", zegt Eva Tytgat. "Een deel van de opleiding wordt gegeven door een expert in mentaal welzijn bij hoogbegaafden. Die lessen zijn niet alleen voor leerkrachten van wie hun leerlingen binnenkort naar de universiteit vertrekken, maar ook voor leerkrachten van kleuter als lager onderwijs."

Meest gelezen