Stad Peer wil snel duidelijkheid over PFAS-vervuiling Kleine-Brogel

Het stadsbestuur van Peer wil zo snel mogelijk meer duidelijkheid over de PFAS-vervuiling op de militaire basis van Kleine-Brogel. Kleine-Brogel in Peer is een van drie locaties in Vlaanderen waar de normen overschreden zijn.

PFAS zijn een groep chemische verbindingen die gevaarlijk kunnen zijn voor de volksgezondheid als ze in te hoge concentraties voorkomen. Het wordt onder meer gebruikt in brandblusschuim en dat is de reden waarom ook op de vliegbasis van Kleine-Brogel hoge waarden zijn gemeten door OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Gevaar voor de omwonenden is er niet, zegt burgemeester Steven Matheï (CD&V) maar de stad Peer vraagt wel bijkomende metingen. "'We willen snel zicht krijgen op de situatie en de invloed op de omgeving. Bewoning ligt pas op 800 meter, landbouw op 450 meter. Maar misschien kunnen er gevolgen zijn voor het drinkwater. We willen bepaalde gevaren uitsluiten." Ovam gaat daarom onderzoek doen naar stof door verwaaiing en grondwater. 

Exacte omvang

Er is dus daarom aan OVAM gevraagd om zo snel mogelijk bijkomende metingen te doen om de exacte omvang van de verontreiniging duidelijk te maken.  

De stad Peer wil ook snel overleg over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. "De invloed op de gezondheid van de mensen - de bewoners en de werknemers op de vliegbasis - is van groot belang, daarom is er ook overleg met Agentschap Zorg en Gezondheid", zegt burgemeester Matheï. 

Duidelijke communicatie

In dat overleg met het Agentschap Zorg is intussen afgesproken dat er duidelijke communicatie komt voor de bewoners.  Na de nieuwe metingen van Ovam moet dan duidelijk worden of er extra maatregelen nodig zijn, maar voorlopig is dat niet het geval. 

Of er op de luchtmachtbasis zelf maatregelen moeten getroffen worden is een zaak voor defensie.  "Maar", zo zegt burgemeester Mathei, "de vervuiling situeert zich op één specifieke plek, waar maar enkele werknemers komen." Het is uiteraard ook een plek waar geen groenten geteeld worden of kippen gehouden, dus het risico is daar laag."

Meest gelezen