opleiding verpleegkunde hbo5

Slechte taalkennis en te weinig les gevolgd: minister Weyts schort opleidingen voor Indiase verpleegkundigen op

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) schorst de verkorte opleidingen voor Indiase verpleegkundigen. Dat besluit komt er na een kritisch verslag van de Onderwijsinspectie. De scholen moeten nu eerst orde op zaken stellen op vlak van onderwijskwaliteit en kennis van het Nederlands.

Minister van Onderwijs Ben Weyts zet de Vlaamse opleidingen voor Indiase verpleegkundigen tijdelijk stop. Voorlopig kunnen er dus geen nieuwe studenten instromen. Huidige studenten kunnen alleen afstuderen als ze voldoen aan taalvereisten en andere voorwaarden. 

Vier middelbare scholen bieden een verkort traject aan waarmee Indiërs een Vlaams diploma verpleegkunde kunnen behalen. Dat moet het grote tekort aan verpleegkundigen verhelpen, niet toevallig het grootste knelpuntberoep in Vlaanderen. Normaal is HBO5 verpleegkunde een driejarige hogere beroepsopleiding, maar Indiërs kunnen het erkend diploma in één jaar behalen omdat ze in India al een opleiding verpleegkunde afwerkten: vaak een bachelor, soms ook een master. 

Een dossier in Knack legde begin dit jaar een aantal problemen met deze verkorte opleidingen bloot. Daarop vroeg minister Weyts aan de Onderwijsinspectie om de opleidingen kritisch tegen het licht te houden: de laatste doorlichting dateerde al van 2009

Onvoldoende kennis Nederlands

De Onderwijsinspectie stelt nu vast dat de Indiase studenten bij aanvang van de opleiding vaak onvoldoende Nederlands spreken. De helft van de scholen voert de wettelijk verplichte taalscreening niet uit. Drie van de vier scholen hanteren naast het Nederlands ook het Engels als onderwijstaal. Dat vergroot het risico dat afgestudeerde verpleegkundigen later niet behoorlijk kunnen communiceren met hun Nederlandstalige patiënten. 

We mogen de onderwijskwaliteit nooit opofferen om een nobel doel te bereiken

Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs (N-VA)

Ook de onderwijskwaliteit blijkt niet gegarandeerd. Zo wordt de verplichte minimale lestijd nergens gehaald, onder meer omdat de studenten maar enkele weken na de start van het semester aankomen in Vlaanderen.

In drie van de vier scholen komt het programma onvoldoende overeen met de vooropgestelde competenties. De opleidingen lijken de Indiase verpleegkundigen vooral klaar te stomen voor een job in de ouderenzorg, terwijl hun diploma hen ook toelaat om bijvoorbeeld als verpleegkundige in een ziekenhuis te werken.

"Er moeten inderdaad meer handen aan het bed komen, maar dat betekent niet dat we de lat voor verpleegkundigen lager moeten leggen", zegt minister Weyts. "We mogen de onderwijskwaliteit nooit opofferen om een nobel doel te bereiken."

Wat moet er beter?

De opleidingsprogramma’s met Indiase verpleegkundigen kunnen alleen opnieuw opgestart worden als de scholen orde op zaken stellen. Zo kunnen studenten in de toekomst enkel nog toegelaten worden als ze bij de start van de opleiding al een test afleggen die aantoont dat ze ingewikkeldere teksten in het Nederlands kunnen begrijpen en schrijven. In de opleidingen mag ook alleen Nederlands gesproken worden. De duurtijd van de modules moet rigoureus gerespecteerd worden. De stages moeten hervormd worden zodat ze breder gaan dan alleen de ouderenzorg. De Onderwijsinspectie zal alle verbeteringen nauw opvolgen. 

Klacht bij parket

Tijdens de inspectie werden ook mogelijke inbreuken op de onderwijswetgeving vastgesteld. Daarom heeft Weyts klacht neergelegd bij de bevoegde parketten. Ook het arbeidsauditoraat en de sociale inspectie zijn intussen aan een onderzoek begonnen. Als het strafonderzoek iets oplevert, zal de Vlaamse Overheid zich burgerlijke partij stellen.

Meest gelezen