Biochar moet potgrond vervangen bij aardbeienteelt: "Een veel duurzamere bodemverbeteraar"

Onderzoekers van de Universiteit Hasselt en het ILVO (Het Instituut voor Landbouw- , Visserij- en Voedingsonderzoek) zijn momenteel in Sint-Truiden bezig met het uittesten van een nieuwe soort van bodemverbeteraar.  Biochar moet op termijn de klassieke potgrond op een ecologisch verantwoorde manier vervangen.

Biochar wordt gemaakt uit organische afvalstromen van onder meer de landbouw, veeteelt en de industrie. De biomassa wordt verhit zodat de moleculen als het ware kraken en gebonden kunnen worden aan water, gassen en nutriënten. Het uiteindelijke product lijkt heel hard op houtskool. 

“Wat het speciaal maakt, is dat we met de biochar de link maken tussen de grondstof waarvan hij gemaakt wordt en de specifieke toepassing waarvoor hij gebruikt wordt” aldus Bart Vandecaesteele van ILVO.  “Enerzijds hebben we afval met heel veel houtige materialen, zoals houtsnippers en vlaslemen, maar ook van nutriëntrijke materialen zoals mest of insectenresten.”

Minder ziektes bij aardbeien

Sinds 2019 werden de biochars in het lab getest. Testen uit het lab tonen aan dat met de geselecteerde biochar types aardbeien zich beter zullen kunnen weren tegen ziekte, en dat er minder pesticiden zouden nodig zijn bij de teelt. Die resultaten worden nu in de praktijk getest bij PC Fruit in Sint-Truiden. In twee serres met meer dan 3.000 aardbeiplanten worden de verschillende biochars uitgetest. De aardbeiplanten worden, op een controlegroep na, allemaal besmet met verschillende pathogenen. 

“Enerzijds willen we kijken of we de biochar kunnen gebruiken om in potgrondmengsels minder duurzame materialen zoals veen of kokos te vervangen. Anderzijds willen we kijken of we kleine hoeveelheden biochar kunnen gebruiken om de planten sterker te maken tegen ziektes waardoor we minder chemische gewasbeschermingsmiddelen moeten gebruiken.”

Ecologisch alternatief

Op termijn moet biochar ook een ecologisch alternatief worden voor de potgrond zoals die nu in de aardbeiteelt wordt gebruikt. Potgrond is namelijk ecologisch niet interessant omdat het voor een groot deel bestaat uit witveen of turf. De ontginning hiervan is schadelijk voor ecosystemen omdat er door het droogtrekken van het gebied om het veen te verkrijgen CO2 vrijkomt. Bovendien moet dit product vanuit onder meer Estland getransporteerd worden.

Je wint 3 keer

“Koolstof wordt voor een langere periode vastgelegd. Dat is in het hele klimaatverhaal heel belangrijk. Als je die stabiele koolstof dan ook nog eens kunt gebruiken om duurzame materialen te vervangen en om planten op een meer duurzame manier te laten groeien. Dan win je drie keer.”

Begin 2023 zouden de eindresultaten van de test bekend moeten zijn. Daarna zal het nog enkele jaren duren vooraleer biochar massaal in de aardbeiteelt gebruikt wordt.

Meest gelezen