Nicolas Maeterlinck

Europese Commissie keurt Belgische herstelplan goed: 6 miljard euro om coronacrisis te boven te komen

De Europese Commissie heeft het Belgische plan voor herstel en veerkracht, ter waarde van bijna 6 miljard euro, officieel goedgekeurd. Met dat Europese geld willen de verschillende regeringen in ons land meer dan 100 investerings- en hervormingsprojecten financieren die ons land er weer bovenop moeten helpen na de coronacrisis. Met nadruk op vergroening en digitalisering.

De coronacrisis heeft serieus ingehakt op de Europese economie. Om te vermijden dat rijke landen sneller uit de crisis raken dan arme landen die sowieso al veel schulden hadden, stelde de Europese Commissie vorig jaar voor om zelf geld te lenen op de financiële markten en dat geld in de vorm van subsidies en leningen tussen de lidstaten te verdelen.

In de zomer bereikten de lidstaten een akkoord over een herstelfonds van 750 miljard euro. Om hun deel te krijgen, moesten alle lidstaten een doordacht herstelplan aan de Commissie voorleggen. Vandaag heeft de Europese Commissie het Belgische plan officieel goedgekeurd.

België zal kunnen rekenen op een som van 5,9 miljard euro. "De 5,9 miljard voor België zal maatregelen financieren die zullen bijdragen aan een groenere, meer digitale toekomst voor alle burgers. Het plan legt uitdrukkelijk de nadruk op maatregelen die de groene transitie in België zullen versnellen", aldus Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Het merendeel van dat geld zal in 2021, 2022 en 2023 geïnvesteerd worden in kortetermijnprojecten, in de hoop dat die snel effect hebben op het herstel en de versterking van de economie.

Het grootste deel van het Europese geld gaat naar de Vlaamse overheid: 2,25 miljard euro. Het Waals Gewest krijgt 1,48 miljard, de federale overheid 1,25 miljard, de Franse Gemeenschap 495 miljoen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 395 miljoen en de Duitstalige Gemeenschap ten slotte 50 miljoen.

Bekijk de reportage uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Wat staat in het Belgische herstelplan?

Het Belgische herstelplan bestaat uit meer dan 100 investerings- en hervormingsplannen, verspreid over de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen. Zoals in de andere landen en zoals uitdrukkelijk gevraagd door de Commissie, wordt vooral geïnvesteerd in milieu- en klimaatvriendelijke projecten en digitalisering. "De overgang naar een koolstofarme, duurzame en klimaatbestendige economie" staat centraal in het plan. Maar het plan moet evenzeer de economische en sociale veerkracht versterken.

Zowel federaal premier Alexander De Croo (Open VLD) als Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen noemde het Belgische plan tijdens een persconferentie vanmorgen een ambitieus plan. De Croo benadrukte dat het zelfs groener is dan de minima die opgesteld zijn door de Commissie. Er gaan ook meer middelen naar digitalisering dan de Commissie had gevraagd. Evenzeer is De Croo er trots op dat het "opleiding en inclusie promoot". 26 procent van de investeringen is daarvoor bedoeld.

Federale overheid
Een van de door de federale regering voorgestelde projecten is de bouw van een energie-eiland voor de kust, dat huidige en toekomstige Belgische windmolenparken op zee met elkaar moet verbinden en ook ons land met andere Noordzeelanden moet kunnen verbinden. Op die manier wil de regering de integratie van hernieuwbare energie op zee in de Belgische energiemix verder versterken.

Andere federale projecten zijn onder meer de verdere digitalisering van de federale overheidsdiensten (onder meer bij asiel, migratie en justitie) en de modernisering en het toegankelijker maken van de treinstations. De federale regering wil ook verder werk maken van de verdediging en de strijd tegen cybercriminaliteit. Er staan ook verschillende maatregelen in het plan in verband met het verbeteren van opleidingen en het herstel van de arbeidsmarkt.

Een deel van het Europese geld zal naar de modernisering van de spoorwegen en de stations gaan.
Jonas Hamers / ImageGlobe

Vlaamse regering
De Vlaamse regering wil het geld uit het Europese herstelfonds onder meer gebruiken om haar "Blue Deal" te financieren, een plan om het waterbeheer in Vlaanderen anders aan te pakken. De beschikbaarheid van water is structureel laag, waardoor Vlaanderen zeer gevoelig is voor waterschaarste als gevolg van droogte. De "Blue Deal" is er op gericht om het water in Vlaanderen "maximaal vast te houden", onder andere door het herstel of de aanleg van "natte natuur" en het voorzien van grootschalige waterbuffers. Maar liefst 80 procent van het waterbeheerplan zal met Europees geld gefinancierd worden.

Andere Vlaamse projecten zijn onder meer de verdere digitalisering van de Vlaamse overheidsdiensten, een "substantiële" uitbreiding en vernieuwing van de fietsinfrastructuur, de vergroening van de bussen van De Lijn en de renovatie van sociale woningen en openbare gebouwen.

Waalse regering
De Waalse regering diende onder meer een project in om het tramnetwerk in de stad Luik uit te breiden, gecombineerd met de bouw van park-and-ridefaciliteiten. Ook het fiets- en spoornetwerk moet beter op de tram aangesloten worden. Dat moet het gebruik van de auto doen afnemen en de levenskwaliteit in de stad verbeteren. In Charleroi wil de regering dan weer een deel van het metronetwerk renoveren, zodat het opnieuw in gebruik genomen kan worden.

Brusselse regering
Net als de Vlaamse regering wil ook de Brusselse regering onder meer investeren in de vergroening van bussen, in dit geval van de MIVB. Er wordt onder meer gemikt op de aankoop van nieuwe milieu- en klimaatvriendelijke bussen en de aanleg van een busdepot dat volledig gewijd is aan elektrische technologie en plaats moet bieden aan 100 elektrisch aangedreven bussen.

De Franse Gemeenschapsregering en de Duitstalige Gemeenschapsregering focussen onder meer op de renovatie van sociale woningen, van scholen en andere openbare gebouwen en digitalisering in het onderwijs en andere sectoren.

Bekijk hieronder het gesprek met federaal minister van energie, Tinne Van der Straeten in "Terzake". Ze licht erin toe wat de toekomstige klimaatambities van de regering zijn:

Videospeler inladen...

Wat is de Europese Commissie en welke rol speelt ze in Europa? We leggen het uit in 1 minuut:

Videospeler inladen...

Meest gelezen