Consultatieronde bij bevolking over nieuwe Vlaamse stralingsnormen 5G levert net geen 400 reacties op

De Vlaamse overheid heeft maar 384 inspraakreacties gekregen tijdens de publieke consultatieronde over de nieuwe stralingsnormen om 5G mogelijk te maken. Dat is veel minder dan in andere brede openbare consultaties. De meeste reacties gaan over de impact van straling op de gezondheid. Dat meldt minister van Omgeving Zuhal Demir. Volgens de N-VA-minister was de gezondheid ook de eerste prioriteit bij het opmaken van de normen.

Over de uitrol van 5G in ons land is al veel gezegd en geschreven. Vlaanderen dringt ook al langer aan op de snelle uitrol. 5G is een belangrijke hefboom in de verdere digitalisering van Vlaanderen en de Vlaamse regering vreest concurrentieel nadeel als Vlaanderen achterop blijft. 

Om klaar te zijn op wetgevend vlak, keurde de Vlaamse regering eerder dit jaar al een eerste keer de aangepaste stralingsnormen goed. Na die eerste goedkeuring konden mensen tussen 5 mei en 13 juni opmerkingen indienen. 

Tijdens die publieke raadpleging ontving het Vlaams Departement Omgeving 384 inspraakreacties.  Dat zijn er duidelijk minder dan in andere Vlaanderenbrede openbare consultaties. Zo waren bijvoorbeeld in het dossier van de leidingstraat tussen Antwerpen en het Ruhrgebied tien keer meer reacties. 

Uit de reacties op de nieuwe stralingsnormen blijkt dat de indieners vooral vragen stellen rond de impact van straling op de gezondheid. Die vragen had minister Demir naar eigen zeggen ook verwacht. Het gaat om vragen die ook zijn gesteld bij het opmaken van de wetgeving. "De gezondheid van de Vlaming is ook voor ons prioriteit nummer één geweest toen we de nieuwe stralingsnormen gemaakt hebben. We nemen niettemin elke reactie serieus en gaan de komende weken de tijd nemen om alle ingediende documenten grondig te bestuderen", aldus Demir. 

Volgens Demir mag Vlaanderen "de 5G-boot niet missen", maar moet de uitrol wel gebeuren zonder "in te boeten op de gezondheid van mensen". "Het lijkt erop dat de meeste mensen begrepen hebben dat we dat evenwicht gevonden hebben", aldus Demir nog. 

De volgende weken worden alle bezwaarschriften verwerkt. Daarna zal het dossier ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Vlaamse regering. Na de tweede principiële goedkeuring zal het advies van de Raad van State gevraagd worden. Vervolgens kan de Vlaamse regering de nieuwe stralingsnormen definitief goedkeuren.

Meest gelezen