Ook in Willebroek voorzorgsmaatregelen door hoge PFOS-concentraties

Inwoners van Willebroek die in de buurt wonen van de Fabrieksloop en het provinciaal Groendomein Broek De Nayer, moeten een aantal voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Dat hebben OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid beslist, nu blijkt dat er verhoogde PFOS-concentraties aanwezig zijn in de waterbodem, het oppervlaktewater en in bodemstalen. Inwoners mogen geen grondwater meer gebruiken, geen eieren van eigen kippen eten en niet te veel groenten uit eigen moestuin eten. 

De Fabrieksloop en de bekkens rond de site van de voormalige papierfabriek in het Provinciaal Groendomein Broek De Naeyer werden opgenomen in een pilootproject voor waterbodemonderzoek. Uit de resultaten van dat onderzoek blijkt dat er verhoogde PFOS-concentraties aanwezig zijn in de waterbodem, het oppervlaktewater en de bodem rond de site. "Er is een perimeter ingesteld in de ruime omgeving van de oude fabriekssite van De Nayer, dat is een uitbreiding met een aantal woonzones, tussen de Mechelsesteenweg, de vaart en het spoor en een gedeelte op onze Heindonksesteenweg", zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

Voorzorgsmaatregelen

Bewoners krijgen binnenkort een brief waarin staat om geen grondwater te gebruiken, niet te veel groenten uit de tuin te eten en geen eieren van eigen kippen te eten. "Er wordt ook gevraagd om regelmatig de woning met nat te poetsen", vertelt Eddy Bevers. "Verder raden OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid  af om vis te consumeren uit de nabijgelegen vijvers en de vaart ter hoogte van het afgebakende gebied."

Het nieuws sloeg zaterdag in als een bom

Eddy Bevers (N-VA), burgemeester Willebroek

De burgemeester vernam het nieuws over de verhoogde PFOS-concentraties via de pers. "Dat sloeg in als een bom", zegt hij. "Ik ben bezorgd en sinds zaterdag krijgen we ook ongeruste vragen van bewoners. We proberen zoveel mogelijk te antwoorden op hun vragen of verwijzen hen door. Er wordt in onze gemeente een taskforce opgericht onder de vleugels van de veiligheidscel die zal vragen naar een bovenlokaal actieplan voor deze milieucrisis."

Bijkomende stalen

Eind juni zullen er in een ruimere omgeving bijkomende stalen van de bodem,  het grondwater, het oppervlaktewater en de waterbodem genomen worden om zo de precieze situatie in kaart te brengen. De resultaten zullen in de eerste helft van juli bekend zijn. 

Op deze website  van de Vlaamse overheid staat een volledig overzicht van de preventieve maatregelen. Afhankelijk van de nog verwachte onderzoeksresultaten kunnen de maatregelen nog worden bijgestuurd.

Antwerpen gaat op Linkeroever én Rechteroever bijkomend onderzoek doen

De stad Antwerpen gaat op verschillende plaatsen op Linkeroever opnieuw stalen nemen en daarna komt er ook onderzoek op de rechteroever van de Schelde. "Ik heb vertrouwen in de eerste resultaten toen er staalafnames op vier locaties op Linkeroever gebeurden. Daaruit bleek dat hoe verder je van de fabriek verwijderd bent, de vervuiling afneemt", zegt milieuschepen Tom Meeuws (Vooruit). "Die resulaten waren behoorlijk goed, maar we hopen dat ook bevestigd te zien in de stad en we zijn gaan kijken op plekken waar veel mensen ongerust zijn, bij volkstuinen en speelterreinen."

Het gaat om veertien locaties. Op Linkeroever zijn dat samentuin Biodroom, samentuin Lekkeroever, samentuin T'zand, het terrein van de 21ste scouting aan de Gloriantlaan, de site van de Zeescouts aan de stroom op de Thonetlaan, speeltuin Vlaamshoofdlaan, speeltuin Sint Anna, speeltuin Jachthaven en Zandheuvel City Pirates. Op rechteroever gaat het om  volkstuin De Grote Put (Ekeren), volkstuin De Zwaantjes (Merksem), volkstuin Silsburg (Deurne), volkstuin Varenlaan (Tentoonstellingswijk) en de botanische tuin in het stadscentrum.

Meest gelezen