Heeft PFOS ons voedsel verontreinigd? Landbouwers willen snel duidelijkheid

Ook de landbouwers maken zich ongerust over de PFOS-vervuiling, met name van waterlopen. Boeren gebruiken soms water uit beken en rivieren om hun akkers te besproeien. Het is nog niet duidelijk of op die manier landbouwgewassen zijn besmet geraakt met PFOS en of er dus verontreinigd voedsel in omloop is, maar de boeren merken nu al de gevolgen en willen snel duidelijkheid.

Net vandaag was woordvoerder Vanessa Saenen van de Boerenbond bij een fruitteler in Zwijndrecht, de Antwerpse gemeente met de fabriek van 3M op haar grondgebied en dus zowat het epicentrum van de PFOS-vervuiling in Vlaanderen. Ze merkte er dat de ongerustheid over de vervuiling leeft bij de landbouwers, vertelde ze in ‘De wereld vandaag’ op Radio 1: “Die fruitteler zegt ook: zeker voor wat alles wat hoeveverkoop is, korte keten, CSA (landbouwgronden waar klanten zelf plukken of oogsten, nvdr), daar merken ze nu al dat mensen ongerust zijn en dat de klanten wegblijven, dus dat ze de hoevewinkels moeten dichtdoen.”

Landbouwers overal in Vlaanderen gebruiken water uit beken of rivieren om hun akkers te besproeien, vooral in droge periodes. Er zijn nog geen stalen genomen van fruit of groenten om te zien of die vervuild zijn met PFOS. We weten dus nog niet of er verontreinigd voedsel in omloop is. Vanessa Saenen: “Het is ook niet duidelijk in hoeverre dat door planten opgenomen wordt.” De Boerenbond gaat ervan uit dat het Voedselagentschap snel stalen gaat nemen en onderzoeken.

Beluister hier het gesprek met Vanessa Saenen in ‘De wereld vandaag’ op Radio 1. De tekst gaat daaronder voort.

Intussen nemen land- en tuinbouwers wel al preventief maatregelen. Ze sproeien bijvoorbeeld met leidingwater. Maar dat is een dure zaak. Het is dus belangrijk dat de landbouwers snel duidelijkheid krijgen over de impact van de PFOS-vervuiling. Vanessa Saenen: “In het beste geval blijkt het mee te vallen en dan is hopelijk een crisis afgewend. Maar moest nu blijken dat er toch echt wel een impact is en dat bepaalde producten niet mogen gegeten worden, en dat boeren dus echt schade lijden, dan vragen wij wel heel uitdrukkelijk naar een compensatie.”

Meest gelezen