Asse wijst uitbating padelclub definitief toe aan oud-tennisster Sabine Appelmans en vennoten

De gemeenteraad van Asse heeft, na een woelig debat, de uitbating van de toekomstige padelclub op het voormalige Asphaltcoterrein toegewezen aan oud-tennisster Sabine Appelmans en haar vennoten. Zij dienden volgens de meerderheid het beste voorstel in. Maar de oppositie heeft het over "vriendjespolitiek".

De gemeente Asse organiseerde begin dit jaar een marktbevraging om een uitbater te vinden voor de nieuwe padelclub, op het terrein van de voormalige Asphaltcofabriek. De winnaar zou een erfpachtovereenkomst voor 50 jaar krijgen, op voorwaarde dat hij de site zou ontwikkelen en uitbaten. Er werden 19 voorstellen ingediend. Na de beoordeling besloot het college om de overeenkomst toe te kennen aan Sabine Appelmans en een bevriend koppel. 

Klacht bij Raad van State

Het collegebesluit stuitte op protest van de verliezende kandidaten en van de oppositie. Zij namen het woord "vriendjespolitiek" in de mond. Er werd een klacht ingediend bij de Raad van State. De gemeente had een openbare aanbesteding moeten houden in plaats van een marktbevraging, klonk het. "Maar de Raad van State heeft die klacht afgewezen. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn niet geschonden", stelde sportschepen Geert Heyvaert (CD&V) op de gemeenteraad. "Wij hebben een correcte procedure gevolgd", besloot de schepen.

Goedgekeurd na stemming

Het collegevoorstel werd uiteindelijk goedgekeurd, met 16 stemmen tegen 13. De oppositie in Asse blijft met een slecht gevoel zitten. Gemeenteraadslid Niel Delgouffe (Anders) noemt het "een schurftig dossier dat langs alle kanten blijft rammelen." Gemeenteraadslid Chris De Knop (ZellikRelegem-Volk) heeft zware kritiek op de financiële kant van de zaak. Volgens hem hebben Appelmans en haar vennoten een bijzonder laag bod ingediend. Hij noemt het dossier "een demonstratie van old school vriendjespolitiek waardoor de afkeer van de politiek is toegenomen."

Meest gelezen