Pfizer-vaccin ook voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar met onderliggende aandoeningen

Jongeren van 12 tot en met 15 jaar die onderliggende aandoeningen hebben als leukemie en chronische nier- of leverziekten, komen in aanmerking voor vaccinatie tegen corona. Dat heeft de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid beslist. In de praktijk zullen de jongeren het vaccin van Pfizer/BioNTech krijgen. 

De IMC heeft de beslissing genomen op basis van een advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie.  De jongeren die voor vaccinatie in aanmerking komen zijn tieners die kampen met onderliggende aandoeningen als leukemie, chronische nier- of leverziekten, het syndroom van Down of een verstoord immuunsysteem, of die een transplantatie moeten ondergaan. Bij besmetting met het coronavirus lopen zij een hoog risico op complicaties, wat kan leiden tot een ziekenhuisopname. 

Arts bepaalt wie in aanmerking komt

Of een jongere in aanmerking komt voor vaccinatie, wordt bepaald door een arts die zich baseert op het medisch dossier van de jongere. De vaccinatie zelf gebeurt in een vaccinatiecentrum, waar de jongeren het vaccin van Pfizer/BioNTech zullen krijgen. Dat vaccin is tot nu toe het enige dat door het Europees geneesmiddelenbureau EMC is goedgekeurd om toe te dienen aan 12- tot en met 15-jarigen. 

In totaal komen maar een paar duizend jongeren van die leeftijd in aanmerking voor een coronavaccin. Zij zullen gevaccineerd worden na de 16- en 17-jarigen met onderliggende aandoeningen.

Ik hoop dat we de discussie over vaccinatie van de ruimere groep jongeren snel kunnen aanvatten 

Wouter Beke, Vlaams minister van Volksgezondheid (CD&V)

Of andere jongeren van 12 tot en met 15 jaar ook een coronavaccin kunnen krijgen, is nog niet beslist. "Ik hoop dat we die discussie snel kunnen aanvatten, maar we wachten nog op het advies van de Hoge Gezondheidsraad", licht Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) toe. Tegen eind juni zou het advies er moeten zijn. 

Minister Beke verduidelijkt nog dat de jongeren een persoonlijke uitnodiging zullen krijgen, op hun eigen naam.  In principe kan elke jongere autonoom beslissen of hij of zij zich laat vaccineren. Maar minister Beke gaat ervan uit  dat dat zal gebeuren in overleg met de ouders en de behandelende artsen.  

Meest gelezen