fotografie peter Hilz (C)

Kilometerheffing voor zware vrachtwagens levert Vlaanderen recordopbrengst op

De afgelopen 12 maanden, van april vorig jaar tot maart dit jaar, heeft de kilometerheffing voor zware vrachtwagens voor Vlaanderen 492 miljoen euro opgeleverd, ruim 40 miljoen meer dan het jaar daarvoor. Zelfs met minder zware vrachtwagens op de weg wegens corona bleven de inkomsten meer dan op peil.

Het systeem van de kilometerheffing bestaat sinds 1 april 5 jaar. Vrachtwagens van meer dan 3,5 ton betalen die belasting voor het gebruik van onze wegeninfrastructuur. Ze betalen voor elke effectief afgelegde kilometer op ons wegennet . Niet het bezit maar het gebruik van het voertuig wordt zo belast.

Zowel in België ingeschreven voertuigen als  buitenlandse vrachtwagens betalen de belasting. Volgens Viapass, de overheidsinstantie die de tolheffing organiseert, betalen buitenlandse vrachtwagens meer dan de helft van de belasting (53 procent). De inkomsten van de kilometerheffing worden over de drie gewesten verdeeld, naar verhouding tot het aantal gereden kilometers op hun weggennet. 

Volgens Viapass heeft corona een grote  impact gehad op het vrachtwagenverkeer. Tijdens de eerste lockdown, in maart 2020, daalde het aantal vrachtwagens op onze wegen  heel snel van gemiddeld 150.000 per dag naar 110.000. Nu rijden er stilaan opnieuw evenveel vrachtwagens als voor de pandemie. 

Dat er minder vrachtwagens op onze wegen reden en Vlaanderen toch meer inkomsten uit de kilometerheffing  heeft gehaald, is te verklaren doordat Vlaanderen de tarieven  voor de zwaarste vrachtwagens heeft verhoogd met 2 eurocent per kilometer. Dat heeft de inkomsten op peil gehouden, ook al werden er beduidend minder kilometers gereden.

Meest gelezen