Planbureau ziet staatsschuld komende jaren almaar oplopen, met begrotingstekorten ruim boven 5 procent

De Belgische staatsschuld zal de komende jaren, minstens tot 2026 stevig blijven toenemen. Dat voorspelt het Federaal Planbureau in een rapport. De coronacrisis heeft een groot budgettair gat geslagen en het is niet duidelijk wanneer we daarvan zullen herstellen.

Het is geen nieuws: de coronacrisis heeft de Belgische overheden geld gekost, véél geld. Bedrijven moesten worden gered, werknemers verloren hun job en moesten uitkeringen krijgen en het zorgpersoneel kreeg premies en loonsverhogingen. Dan vergeten we nog even de kosten voor vaccins en vaccinatiecentra en teststraten.

De overheden waren nog niet bekomen van de bankencrisis die begon in 2008 en dus moest er worden bijgeleend om de coronakosten te dekken. Er is dus door de overheid fors meer uitgegeven dan er binnenkwam en dat leidt tot begrotingstekorten en die leiden dan weer tot een totale staatsschuld.

Het Federaal Planbureau heeft een rapport gepubliceerd waarin onder meer vooruitzichten staan over de begrotingstekorten en de staatsschuld en dat ziet er niet rooskleurig uit. Dit jaar zal het tekort minder groot zijn dan in coronajaar 2020, want bedrijven zijn weer vaker op volle toeren beginnen te draaien, maar vanaf 2022 neemt het overheidstekort weer toe. 

Op deze grafiek kan je de evolutie van het overheidstekort zien, met de raming tot 2026 (lees verder onder de grafiek):

Voor corona waren de politieke leiders van ons land al lang blij dat het begrotingstekort - eindelijk - onder de 2 procent dook, maar volgens het Planbureau gaan we naar een langdurige periode met tekorten van meer dan 5 procent en dat doet de staatsschuld fors oplopen.

Als je jaar na jaar de rekeningen niet kunt betalen, dan stapelen je schulden op. Dat is dus ook voor de Belgische overheid het geval. Als België in één klap zijn schulden wil terugbetalen, moet het meer dan 500 miljard euro op tafel leggen.

Het Planbureau verwacht voor dit jaar een stabilisering van de staatsschuld, omdat de economie weer fors aantrekt, maar daarna gaat het weer in stijgende lijn. Voor 2025 zouden we uitkomen op meer dan 120 procent van het bruto binnenlands product, dat is de waarde van alle goederen en diensten die in België worden geproduceerd. Zo komen we heel dicht bij het naoorlogse record van 130 procent midden jaren 90.

Op deze grafiek zie je de evolutie van de totale Belgische staatsschuld, met een raming tot 2026 (lees verder onder de grafiek):

Niet alle economen zijn het erover eens dat een grote schuldgraad momenteel een probleem is. Lenen is namelijk heel goedkoop door de lage langetermijnrente en zolang de economie groeit kunnen schulden relatief makkelijk worden afgebouwd. De vooruitzichten van het Planbureau tonen alleszins dat hoge begrotingskorten (en een hogere schuld) het nieuwe normaal lijken te worden.

Meest gelezen