Minder jongeren voor de rechter en in instellingen in 2020: "Heel creatief en aanklampend gewerkt door corona"

Er zijn het afgelopen jaar minder jongeren voor de jeugdrechter moeten verschijnen omdat ze een misdrijf hadden gepleegd dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar moesten er 1.455 jongeren voorkomen, dat is een daling van 8 procent tegenover het jaar ervoor. "Corona heeft daar een grote rol in gespeeld", zegt de woordvoerder van het agentschap Opgroeien, Niels Heselmans. 

Enerzijds hebben jongeren door de lockdown minder kansen gehad om een misdrijf te plegen, volgens Heselmans. Maar ook ondanks corona en de lockdown hebben jongeren minder misdrijven gepleegd. "Ondanks de zware lockdown, de schoolsluiting en dat ze het mentaal heel zwaar hebben gehad, hebben jongeren niet teruggegrepen naar delinquent gedrag. Dat is goed nieuws", zegt Heselmans. 

Uit de cijfers blijkt ook dat er minder jongeren uit een verontrustende situatie in een gemeenschapsinstelling zijn geplaatst. Jongeren met een moeilijke gezinssituatie of uit een verontrustende omgeving kunnen normaal voor een korte tijd in een een gemeenschapsinstelling geplaatst worden, een zogenoemde "time-out". Door de coronamaatregelen moest er meer worden ingezet op begeleiding buiten zo'n instelling. 

We hopen dat die alternatieve maatregelen een antwoord kunnen blijven bieden

Niels Heselmans, woordvoerder agentschap Opgroeien

"Het was een hele uitdaging, maar er is tijdens het coronajaar heel creatief en aanklampend gewerkt met zo'n jongeren. Daardoor zijn ze toch in hun thuiscontext of huidige voorziening kunnen blijven", klinkt het bij Heselmans. 

Alternatieve maatregelen

Sinds juli 2020 kan er namelijk ook gebruikgemaakt worden van alternatieve maatregelen, zoals kortverblijf en delictgerichte begeleiding. Zo wilde de Vlaamse regering anticiperen op de effecten van de coronacrisis. "Het gaat dan bijvoorbeeld om de combinatie van een heel kort verblijf in een gemeenschapsinstelling en daarnaast een heel intensieve begeleiding van jongeren, hun gezin en hun netwerk. Dat moet de kans dat jongeren hervallen kleiner maken." 

"We hopen dat die alternatieve maatregelen een antwoord kunnen blijven bieden en ervoor kunnen zorgen dat jongeren die op het slechte pad geraken toch nog zelf kansen kunnen grijpen", aldus Heselmans. 

Meest gelezen