Foto: Belga

Mortsel start eigen deelfietsensysteem: "We willen vooral heel flexibel zijn" 

Ten laatste vanaf 1 januari 2022 zullen inwoners van Mortsel een beroep kunnen doen op nieuwe deelfietsen van de stad. Mortsel hoopte lange tijd om het Velo-project van Antwerpen te kunnen uitrollen, maar zet nu toch een eigen systeem op poten. Dat systeem zal werken met dropzones waar inwoners de fietsen kunnen terugvinden. "We willen steeds meer inzetten op deelsystemen om mobiliteitsproblemen te voorkomen en ons aan te passen aan de groeiende verstedelijking", zegt mobiliteitsschepen Steve D'Hulster (Vooruit-ILOVEMORTSEL).

Mortsel is al 5 à 6 jaar  vragende partij om het Antwerpse Velo-systeem ook in de stad uit te rollen. Voor het stadsbestuur was dat een logische keuze aangezien vele Mortselnaren voor hun werk of in hun vrije tijd in Antwerpen moeten zijn. Dat blijkt echter niet zo eenvoudig, licht D'Hulster toe: "We zien ze in Mortsel bij wijze van spreke staan. Het dichtsbijzijnde station ligt op een kilometer van onze gemeentegrens. Ze zijn dus nog niet helemaal doorgedrongen in de rand. Daarnaast blijft het ook een vrij complex systeem. Ook loopt het bestaande contract van Antwerpen nog een aantal jaren door."

De vraag naar deelfietsen en gedeelde mobiliteit is momenteel zo groot. Er is dus zeker ruimte voor nog een deelsysteem in Mortsel.
Mobiliteitsschepen Steve D'Hulster (Vooruit-ILOVEMORTSEL)

Deelfietsbedrijven kunnen zich tot half augustus melden om een voorstel te doen. In het bestek dat de gemeenteraad vorige week goedkeurde, staan volgens de schepen enkele belangrijke voorwaarden: "Ten eerste is de uiterste startdatum 1 januari van volgend jaar. We willen het systeem zeker tegen het einde van het jaar opstarten. Ten tweede moet de speler of indiener ook actief zijn in de stad Antwerpen. Onze inwoners moeten zich niet alleen binnen Mortsel kunnen verplaatsen, maar ook naar Antwerpen en terug. Op termijn zouden we het systeem zelfs kunnen uitbreiden naar buurgemeenten."

Grote nadruk op flexibiliteit

In tegenstelling tot de Antwerpse velokes zal dit systeem niet werken met vaste laadstations. Fietsen zullen ontleend en vastgezet kunnen worden in een tiental dropzones zoals een plein of een groep fietsenstallingen. Die zones zullen via een app op de gsm te raadplegen zijn. Met 10 zones hoopt de gemeente elke Mortselnaar een fiets op wandelafstand aan te bieden. Het is de bedoeling dat gebruikers hun fiets kunnen huren in zone A en achterlaten in zone B. De fiets terugzetten op de oorspronkelijke plek is dus niet nodig. 

Flexibiliteit is volgens de schepen dan ook het grootste voordeel van die zones: "Je moet infrastructureel geen zware ingrepen of investeringen doen. Je kan er dus ook vrij snel mee aan de slag. Daarnaast kan je de zone simpelweg vergroten of enkele straten verderop plaatsen als er bijvoorbeeld te weinig fietsparkeerplaatsen zijn. Dat is niet mogelijk als je een vast laadstation zet. Het systeem kan bijgevolg ook perfect samen bestaan met andere deelsystemen, zoals het Velo-project."

Meest gelezen