Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Ook onder Biden lijken Verenigde Staten niet meteen van plan om Amerikaans embargo tegen Cuba op te heffen

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft - voor de 29e keer al - bijna unaniem een resolutie goedgekeurd die vraagt het handelsembargo tegen Cuba op te heffen. Opnieuw hebben de Verenigde Staten en Israël tegengestemd. Van het terugdraaien van de verscherpte blokkade onder voormalig president Donald Trump, is er voorlopig dus geen sprake. 

Net zoals de voorbije 28 jaar heeft de wereldgemeenschap bijna unaniem opgeroepen om het Amerikaanse embargo tegen het communistische Cuba op te heffen. Van de 193 VN-lidstaten hebben 184 landen de veroordeling gesteund. De Verenigde Staten en Israël stemden tegen en Brazilië, Colombia en Oekraïne onthielden zich. Vier landen stemden niet mee: de Centraal-Afrikaanse Republiek, Myanmar, Moldavië en Somalië.

Sancties zijn essentieel voor het bevorderen van democratie en mensenrechten in Cuba

Rodney Hunter, Amerikaans vertegenwoordiger bij de VN

Rodney Hunter, de diplomaat die de regering-Biden vertegenwoordigde, moest het Amerikaanse standpunt verdedigen: "Sancties zijn essentieel voor het bevorderen van democratie en mensenrechten en een legitieme manier om  (...) nationale en internationale doelstellingen te bereiken. Het is één van onze instrumenten om democratie te bevorderen, respect voor mensenrechten te stimuleren en het Cubaanse volk te helpen de fundamentele vrijheden uit te oefenen die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens."

De blokkade is een massale, flagrante en systematische schending van het gehele Cubaanse volk

Bruno Rodriguez, Cubaans minister van Buitenlandse Zaken
Videospeler inladen...

Bruno Rodriguez, Cubaans minister van Buitenlandse Zaken, reageerde scherp: "De blokkade is een massale, flagrante en systematische schending van de mensenrechten van het gehele Cubaanse volk. Een daad van genocide, op grond van artikel II, subparagraaf (c) van het Verdrag van Genève uit 1948."

Cuba beschuldigt de regering-Biden ervan het beleid van voormalig president Trump verder te zetten. 5 maanden na zijn aantreden heeft president Biden nog geen enkele van de 243 extra sancties ingetrokken die Trump de Cubanen oplegde. "Door die verscherping van de economische, commerciële en financiële sancties en de reisbeperkingen voor Amerikaanse burgers verliest Cuba 5 miljard dollar", zei Rodriguez. "De menselijke schade, het leed en de tekorten die Cubaanse gezinnen lijden, zijn niet te overzien."

De economische en financiële blokkade van de Verenigde Staten tegen Cuba duurt al meer dan 60 jaar. Heel wat ngo's spreken van een "wurggreep", die de belangrijkste belemmering is voor de ontwikkeling van Cuba. VN-Resoluties zijn juridisch niet-bindend en kunnen niet afgedwongen worden, maar ze weerspiegelen de wereldopinie en geven Cuba ieder jaar opnieuw een forum om de onrechtvaardigheid van de sancties aan te klagen. Met Biden hopen de Cubanen op nieuwe versoepelingen ten aanzien van Cuba zoals tijdens het presidentschap van Barack Obama. Maar vooralsnog lijkt de anti-Castrolobby in Florida té machtig.

Ik ben geen gevaarlijke Castrist, maar de Europese Unie is altijd tegen de Amerikaanse blokkade van Cuba geweest

Josep Borrell, EU-buitenlandvertegenwoordiger

Ook binnen Europa wint het anti-Cubasentiment terrein. Zo moest Europees buitenlandvertegenwoordiger Josep Borell zich begin deze maand verantwoorden in het Europees parlement. Ultraconservatieve politici hadden hem beschuldigd een verdediger te zijn van de "Cubaanse dictatuur". Borell verduidelijkte dat de Europese Unie altijd tegen de Amerikaanse blokkade van Cuba is geweest. "Ik zeg dit niet omdat ik een gevaarlijke Castrist ben", klonk het, "maar omdat dit het officiële standpunt is van de EU, dat elk jaar in de schoot van de Verenigde Naties wordt verdedigd."  

Meest gelezen