Adavino / Getty

Antwerps provinciebestuur heeft een plan tegen droogte: "Valleigebieden herstellen als natuurlijke spons"

Het Antwerps provinciebestuur heeft een plan uitgewerkt om voorbereid te zijn op lange periodes van droogte en op hevige stormen. Ze gaat onder andere valleigebieden beschermen, bijvoorbeeld rond de Grote Nete. "We moeten die herstellen als natuurlijke spons. Bij perioden van veel regenval slorpen ze dan veel water op, die terug worden vrijgegeven bij droogte", legt coördinator Kris Huijskens uit op Radio 2 Antwerpen.

Het nieuwe droogteplan heeft twee doelen: de impact van lange droogteperiodes beperken en voorbereid zijn op hevige stormen. "De afgelopen zomers hebben we gemerkt dat het erg droog was en dat gaf veel problemen op onze waterlopen, zoals bijvoorbeeld vissterfte. Felle zomeronweren zorgen langs de andere kant dan weer voor lokale overstromingen", vertelt coördinator Kris Huijskens aan Radio 2 Antwerpen. 

Valleigebieden herstellen

De provincie gaat daarom onder andere de valleigebieden beter beschermen, bijvoorbeeld rond de Grote Nete. Die gebieden moeten weer een natuurlijke spons worden voor regenwater. "Bij periodes van veel regenval slorpt een valleigebied dan veel water op. Tijdens een droogteperiode zal het dat water vertraagd terug vrijgeven, zodat er altijd een kleine hoeveelheid water een aanwezig blijft", zegt Huijskens.

We gaan de sponswerking van onze valleigebieden herstellen

Kris Huijskens, coördinator droogteplan

"Door de aanleg van ons landschap in het verleden is die sponswerking van de valleigebieden verdwenen. Die willen we nu herstellen, door de beken meer ruimte te geven om af en toe eens te overstromen."

Beluister hier het gesprek op Radio 2 Antwerpen en lees onder het fragment verder:

Regenwater laten infiltreren

De provincie wil ook meer gebruik maken van natuurlijke buffers zoals grondwater. Dat water kan dan opgepompt worden tijdens droge periodes. "Maar onze provincie kent een heel hoge verhardingsgraad. We hebben met andere woorden veel grond waar het regenwater niet meer kan infiltreren. We gaan ons vergunningsbeleid daarom scherper stellen, zodat regenwater zoveel mogelijk ter plaatse in de grond kan dringen", aldus Huijskens.

Meest gelezen