Nicolas Maeterlinck

EU-onderhandelaars bereiken langverwacht akkoord over hervorming landbouwbeleid

Na lang aanslepende onderhandelingen hebben vertegenwoordigers van de EU-lidstaten en het Europees Parlement een akkoord bereikt over het toekomstige Europese landbouwbeleid. Dat heeft het Portugese EU-voorzitterschap aangekondigd. Het is de bedoeling dat in de toekomst een kwart van de rechtstreekse inkomenssteun aan boeren voorbestemd wordt voor inspanningen voor klimaat en milieu.

"Dit akkoord effent het pad voor een eenvoudiger, eerlijker en groener gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat een duurzame toekomst voor Europese landbouwers en burgers zal bieden", aldus het Portugese voorzitterschap.

Onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement hebben  jarenlang onderhandeld over hervormingen in het landbouwbeleid. Die moeten na een overgangsperiode vanaf 2023 ingaan. Daarbij is vooral bekeken hoe de sector zich kan inpassen in het ambitieuzere Europese klimaatbeleid zonder de inkomens van de landbouwers al te zeer te raken. 

De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn overeengekomen dat tot 25 procent van de rechtstreekse inkomenssteun aan de boeren voorbestemd moet zijn voor extra inspanningen ten gunste van milieu en klimaat.

Landbouw goed voor een derde van EU-uitgaven

Het akkoord is belangrijk, want het landbouwbeleid is een van de grootste uitgavenposten van de Europese Unie. In hun akkoord over de meerjarenbegroting tot 2027 reserveerden de regeringsleiders eind vorig jaar 387 miljard euro voor de sector. Dat is zowat een derde van de Europese uitgavenpot. Daarvan gaat 270 miljard euro naar inkomenssteun voor de boeren. De Belgische landbouw ontvangt in die hele periode zo'n 4,1 miljard euro. 

Het politieke akkoord van vandaag moet nog door de ministers van Landbouw van de verschillende lidstaten en het voltallige Europees Parlement worden bekrachtigd.

Realistisch en ambitieus akkoord

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open VLD)

"Het was een moeilijke evenwichtsoefening, maar we zijn erin geslaagd om een realistisch en ambitieus akkoord uit te werken dat onze boeren rechtszekerheid en duidelijkheid biedt", reageert Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open VLD). "We moeten dit beschouwen als een belangrijke economische opportuniteit."

Meest gelezen