Videospeler inladen...

Nieuw opvallend detail in PFOS-schandaal: "Kabinet-Weyts vroeg in 2017 dringend overleg over communicatie OVAM"

Op de dag dat de parlementaire onderzoekscommissie van het Vlaams Parlement is opgericht, is het duidelijk geworden dat het kabinet van toenmalig minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) in het najaar van 2017 heeft aangedrongen op "dringend overleg" over de communicatie rond PFOS en 3M. Wetstraatjournalist Pieterjan De Smedt hoort bij andere bronnen dat op die vergadering is besloten dat de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM de communicatie over PFOS niet zou verzorgen.

Nieuwe details komen aan het licht in verband met de beruchte beslissing dat OVAM in 2017 niet mocht communiceren over de gevaren van PFOS. 

"De toenmalige ministeriële beslissing dat OVAM geen initiatief neemt inzake communicatie of erbij betrokken wordt omdat Lantis (toen BAM) zelf voldoende ervaring heeft met (bewoners)communicatie, hebben mijn medewerkers en ikzelf nageleefd", liet OVAM-topvrouw Henny De Baets daarover vorige zaterdag nog weten.

Het PFOS-schandaal in een notendop

De PFOS-verontreiniging door de chemische fabriek van 3M in Zwijndrecht kwam letterlijk aan de oppervlakte door de graafwerken voor de Oosterweelverbinding. PFOS is een giftige en niet afbreekbare chemische stof en kan leiden tot verhoogde cholesterol en kanker.

In de bodem rond de fabriek zitten enorm hoge concentraties PFOS die heel ver boven de toegestane normen liggen. Saneren van de vervuilde grond lijkt zo goed als onmogelijk en is vooral erg duur.

Het probleem is al een tijdje bekend, maar blijkbaar heeft het (te) lang geduurd voor allerlei instanties zich hebben gerealiseerd hoe groot het milieuprobleem wel is.

Vanmorgen heeft het Vlaams Parlement een parlementaire onderzoekscommissie geïnstalleerd.

We weten niet waarom die communicatie is stilgevallen

Wetstraatjournalist Pieterjan De Smedt

"We hebben nu ook nieuwe documenten in handen gekregen waaruit blijkt dat er op een gegeven moment vanuit het kabinet-Weyts een vraag is gekomen tot dringend overleg over de communicatie rond PFOS en 3M", legt Pieterjan De Smedt uit in "Terzake". Bij dat overleg waren naast het kabinet-Weyts ook het kabinet van toenmalig minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V), OVAM en Lantis betrokken.

"Uit andere bronnen hoor ik dat op die vergadering finaal is besloten dat OVAM die communicatie niet zou doen", aldus De Smedt. Hoe dan ook: nadien is de communicatie over PFOS verwaterd. "We weten niet waarom die communicatie is stilgevallen", zegt De Smedt daarover. Zoals bekend wil Joke Schauvliege niet reageren in de media.

Bekijk het gesprek met Pieterjan De Smedt in "Terzake" en lees eronder voort:

Videospeler inladen...

Wij voelen ons niet geroepen om de onderzoekscommissie te voeren in de pers

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA)

Ben Weyts reageert alleen schriftelijk. "Samen met Lantis hebben we altijd onze verantwoordelijkheid genomen om de vervuilingsproblematiek binnen de werfzone van Oosterweel aan te pakken", schrijft Weyts. "Als je Openbare Werken ook verantwoordelijk wil stellen voor alles wat er buiten een werfzone gebeurt, dan is Openbare Werken straks bevoegd voor alles in heel Vlaanderen. Want er worden overal in Vlaanderen wel wegenwerken uitgevoerd. Dan heb je geen OVAM of Leefmilieu meer nodig."

"Verder voelen wij ons niet geroepen om de onderzoekscommissie te voeren in de pers", aldus nog Vlaams minister Weyts.

Meest gelezen