Beeld van een UAP dat het Pentagon vorig jaar vrijgaf en dat ook in het rapport besproken wordt.

"Ufo-rapport": Amerikanen hebben (nog) geen verklaring voor 143 meldingen van "onverklaarde luchtfenomenen"

Van 144 ufo-meldingen die door het Amerikaanse ministerie van Defensie sinds 2004 zijn gedocumenteerd, is er maar één opgehelderd. Over de rest tasten de Amerikanen nog in het duister. Of er sprake is van "buitenaardse verschijnselen"? De fenomenen worden nog voort onderzocht, maar de Verenigde Staten willen "alles onderzoeken waar de gegevens naar wijzen."

Het Amerikaans ministerie van Defensie (het Pentagon, red) heeft een langverwacht, geheim rapport vrijgegeven over ufo's, ongeïdentificeerde vliegende objecten. De inlichtingendiensten hebben meer dan 120 mysterieuze meldingen van voornamelijk Amerikaanse gevechtspiloten grondig onderzocht.

Wie het woord ufo hoort, denkt misschien spontaan aan een vliegende schotel, afkomstig van een buitenaardse planeet. Ufo staat nochtans gewoon voor unidentified flying object, een vliegend object dat niet kan worden geïdentificeerd dus. Om komaf te maken met het cliché spreekt men tegenwoordig liever over onverklaarde luchtfenomenen (unidentified aereal phenomenons, ofwel UAP's). Over het langverwachte rapport van de inlichtingendiensten van Defensie werd al wekenlang gespeculeerd in de Amerikaanse pers. Is er een verklaring voor de UAP's?  

Nu het rapport is vrijgegeven, is er eindelijk duidelijkheid. Of net niet. In het rapport worden 144 meldingen van "onverklaarde luchtfenomenen", UAP's dus, beschreven. Voor slechts 1 melding van een UAP is er wél een uitleg: dat ging om "rommel in de lucht". Een enorme ballon die lucht verliest, staat in het rapport.

Maar voor 143 meldingen hebben analisten van Defensie en van inlichtingendiensten dus geen verklaring kunnen vinden. Of zoals het rapport het zegt, er zijn onvoldoende gegevens om "de gedocumenteerde incidenten toe te kunnen schrijven aan specifieke verklaringen." Lees: om vast te kunnen stellen of het om aardse technologie gaat, of om atmosferische of buitenaardse verschijnselen.

"Alles onderzoeken waar de gegevens op kunnen wijzen"

De oudste waarneming in het rapport dateert van 2004. Enkele van de beschreven waarnemingen waren eerder al bekend geraakt van video's die het Pentagon vorig jaar al had vrijgegeven. Daarop waren raadselachtige luchtobjecten te zien die ongekend snel en wendbaar zijn, sneller en wendbaarder dan wat tot nu toe in de luchtvaarttechnologie kan. Ook is niet duidelijk hoe ze worden aangedreven.

Bekijk hieronder de beelden nog eens die het Pentagon vorig jaar heeft vrijgegeven:
(artikel gaat voort onder de video)

Videospeler inladen...

Waar het in die 143 onverklaarde luchtfenomenen om gaat, blijft dus een raadsel. Ze zullen nog verder worden onderzocht. Volgens het rapport zijn er momenteel geen aanwijzingen dat het mogelijk om vliegtuigen of nieuwe luchtobjecten van andere landen zoals Rusland of China gaat, omdat er ook geen aanwijzingen zijn dat die landen over een grote technologische voorsprong zouden beschikken.

Dat het om geavanceerde, nog ultrageheime Amerikaanse toestellen van de overheid of van commerciële bedrijven gaat, wordt in het rapport ook uitgesloten. Ook lijken de onverklaarde fenomenen volgens het rapport geen natuurlijke verschijnselen in de atmosfeer te zijn. "Waarschijnlijk is er voor die fenomenen niet één enkele verklaring", luidt het.

Mogen we dan denken in de richting van buitenaards leven? Die vraag werd bij de voorstelling van het rapport voorgelegd. "Het was niet het doel om elke vorm van zoektocht naar buitenaards leven te evalueren. Van de 144 meldingen waarmee we te maken hebben, hebben we geen duidelijke aanwijzingen dat er een non-terrestrial (niet-aardse, red) verklaring is. Maar zullen alles onderzoeken waar de gegevens op kunnen wijzen", zei een functionaris, die verder anoniem bleef.

"Duidelijk een veiligheidsprobleem"

Welke conclusies mogen we dan trekken? Het rapport stelt zelf dat de onverklaarbare fenomenen "duidelijk een veiligheidsprobleem voor vluchten zijn en mogelijk een uitdaging vormen voor de Amerikaanse nationale veiligheid".

Het document is opgesteld in opdracht van het Congres. De Republikeinse senator Marco Rubio speelde daarbij een belangrijke rol. "Jarenlang hebben de mannen en vrouwen die we vertrouwen om ons land te verdedigen, melding gemaakt van ontmoetingen met niet-geïdentificeerde vliegtuigen met superieure capaciteiten. Jarenlang werden hun zorgen vaak genegeerd en belachelijk gemaakt", zei Rubio. "Dit rapport is een belangrijke eerste stap in het catalogiseren van deze incidenten, maar het is slechts een eerste stap."

Meest gelezen