CD&V-voorzitter Coens wil werken Oosterweel tijdelijk stilleggen zolang er geen duidelijkheid is over PFOS-vervuiling

CD&V-voorzitter Joachim Coens wil de werken aan de Oosterweelverbinding stilleggen, zolang er geen duidelijkheid is over de PFOS-vervuiling. Dat zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Eerst moet onderzocht worden of er een risico is voor de volksgezondheid. Pas dan kunnen we voortgaan. Gezondheidsrisico's kunnen we ons niet permitteren."

De PFOS-vervuiling is vastgesteld in grond die zal worden opgegraven tijdens de werkzaamheden aan de Scheldetunnel op Linkeroever die deel uitmaakt van het Oosterweelproject. De werf van de tunnel ligt vlak bij de chemische fabriek 3M, die tot begin deze eeuw de chemische stof PFOS produceerde. Er zit op sommige plaatsen tot 26 keer te veel PFOS in de grond in Zwijndrecht.

En dat moet nu eerst onderzocht worden, vindt Coens. "We kunnen over drie jaar toch niet zeggen dat we het wel wisten. Dus nu moeten we eerst weten of er een risico is vooraleer men verder kan gaan met de werken." Voor de duidelijkheid: Coens spreekt over een tijdelijke stopzetting.

Bekijk hier een fragment uit het interview: 

Videospeler inladen...

Zijn uitspraak ligt in de lijn van wat zijn viceminister-president Hilde Crevits al zei vanuit de Vlaamse regering. Zij waarschuwde al dat de werken mogelijk vertraging kunnen oplopen en zei dat er moet worden ingegrepen als er risico is voor de volksgezondheid. Maar Coens gaat dus nog een stapje verder: de werken moeten meteen stilgelegd worden.

De discussie gaat vooral over de manier waarop de door PFOS aangetaste grond verwerkt wordt. Die wordt niet afgevoerd naar een stort, maar ter plekke ingepakt in speciaal daarvoor ontworpen materiaal. Vraag is dan natuurlijk: is dat veilig? Tegelijkertijd zijn er zorgen over de gezondheidsrisico's die opwarrelend stof veroorzaakt.

Volgens Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, is het verderzetten van de werken net de manier om de vervuilde grond te saneren, een standpunt dat bijvoorbeeld ook de N-VA binnen de Vlaamse regering inneemt.

Lydia Peeters wacht op onderzoek

Overigens heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) al de opdracht gegeven aan toxicologen en experten om de toestand in kaart te brengen. Dat is een taak voor Karl Vrancken, die is aangesteld als opdrachthouder om de aanpak van de verontreiniging te coördineren.

Ook Peeters zegt dat de volksgezondheid boven alles gaat, maar wil toch dat rapport afwachten voor ze beslissingen neemt. "Als er risico's blijken te zijn, dan zullen zich maatregelen opdringen. Maar ik wil daar niet op vooruit lopen, eerst het rapport afwachten." Dat rapport zou er moeten liggen tegen half juli.

Peeters voegt daaraan toe dat de meest risicovolle werken uitgesteld worden. Lantis zou in juli aan de berm rondom 3M beginnen, waarin ook de meest vervuilde grond opgeslagen zou worden. Peeters: "Maar dat doen ze voorlopig niet. De andere werken, met niet-vervuilde grond, gaan gewoon door." Wanneer die dan wel starten, hangt af van het rapport van Karl Vrancken.

De Wever: "Dramatische vergissing"

Ondertussen laat Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) schriftelijk weten dat het stopzetten van de werken een "dramatische vergissing" zou zijn. Het stopzetten van de werken zou ook betekenen dat de aan de gang zijnde sanering stopgezet wordt.

"Dankzij de werf wordt het grondwater gesaneerd en de meest vervuilde facties grond veilig gesteld. De werf onderging meerdere, strenge inspecties. Zelfs het groene bestuur van Zwijndrecht uitte in 2019 nog zijn tevredenheid over de aanpak. Het stilleggen van het grootste mobiliteits-, leefbaarheids-, klimaat-, en gezondheidsproject van deze eeuw zou dus een dramatische vergissing zijn voor milieu en volksgezondheid, zoals ook toxicologen en actiegroepen beaamden."

Meest gelezen