fotodp.be

Nieuwe stalen bevestigen: Woonwijken in Zwijndrecht hoeven niet onmiddellijk gesaneerd te worden

Er hoeven niet onmiddellijk woonwijken in Zwijndrecht gesaneerd te worden om de chemische stof PFOS op te ruimen. Er is de voorbije dagen extra bodemonderzoek gedaan, zowel in Zwijndrecht als in de buurgemeenten Beveren en Antwerpen. Daaruit blijkt dat de saneringsnorm in woongebied nergens wordt overschreden. In landbouw- en natuurgebied is er hier en daar wel een probleem. 

De studie omvat 11 stalen die werden genomen op verschillende plaatsen op het grondgebied van Antwerpen, Beveren en Zwijndrecht, zowel in landbouwgebied, natuurgebied, industriegebied als recreatiegebied. In industriegebied, recreatiegebied en in het centrum van Zwijndrecht overschrijden de gemeten waarden de bodemsaneringsnorm niet, in agrarisch en natuurgebied wel. Het kabinet van Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) benadrukt dat de gehanteerde normen erg streng zijn. Het gaat om de ontwerp toetsingswaarden voor PFOS die de OVAM op 1 april 2021 publiceerde.

De resultaten liggen in lijn met de stalen die de gemeente Zwijndrecht nog afzonderlijk liet nemen. Het is op korte termijn dus niet nodig om in woonwijken de PFOS-vervuiling op te ruimen. Er is nu nog bijkomend onderzoek nodig om te bevestigen dat de normen in geen enkele woonwijk overschreden zijn. 

"We zien dus wel dat er verhoogde waarden zijn, maar dat die niet tot onmiddellijke actie nopen in het centrum", legt Karl Vrancken, die voor de Vlaamse overheid het dossier opvolgt, uit aan VRT NWS. "Aan de andere kant zien we dat in agrarisch en landbouwgebied de saneringsnorm enigszins wordt overschreden. We meten ook geen heel grote overschrijdingen. Daar moet er in overleg met saneringsdeskundigen bekeken worden wat de beste wijze is om tot de aanpak van die verontreiniging over te gaan", aldus Vrancken. De resultaten zullen nu nog verder worden doorgesproken met alle betrokken partijen.

We zien wel dat er verhoogde waarden zijn, maar dat die niet tot onmiddellijke actie nopen in het centrum.

Karl Vrancken

De staalnames moeten nu een risico-analyse ondergaan. Zo zal bij het FAVV (Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid) worden nagegaan in welke mate gemeten concentraties een probleem kunnen vormen voor teelten en gewassen. In tussentijd blijven de eerder aangekondigde voorzorgsmaatregelen van kracht. Aan mensen die in een straal van 1,5 kilometer van de fabriek van 3M wonen wordt onder meer aangeraden om geen eieren van eigen kippen te eten. 

"Deze eerste staalnames geven aan dat de verontreiniging erg kan verschillen", concludeert minister Demir. "De metingen gaan in ieder geval verder om een omvattend beeld te krijgen van de eventuele leefmilieu- en gezondheidrisico's."

"Voor ons is het vooral van belang nu om op basis van die metingen te zien dat we geen bijkomende maatregelen moeten nemen, dat de huidige maatregelen die gelden, dat die inderdaad de juiste zijn, dat we daar op dit moment niet verder naar een verstrenging moeten", zegt Karl Vrancken. 

Meest gelezen