Kunstenaar Jan Fabre voor de rechter voor geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag

Er komt een proces tegen kunstenaar en regisseur Jan Fabre. Concreet wordt Fabre ervan verdacht dat hij twaalf dansers en andere personeelsleden van zijn gezelschap Troubleyn zou hebben gepest, geweld aangedaan, of ongewenst seksueel benaderd. In één geval zou het om aanranding gaan. Fabre heeft de beschuldingen altijd ontkend. Hij riskeert 5 jaar cel.

De bal ging in 2018 aan het rollen, toen een twintigtal dansers van Fabres gezelschap Troubleyn in een open brief klaagden over het grensoverschrijdend gedrag van Fabre. Daarop begon een gerechtelijk onderzoek dat nu klaar is. Volgens de arbeidsauditeur - de aanklager voor zaken die zich op de werkvloer afspelen - zijn er voldoende aanwijzingen om een proces tegen Fabre te houden.

Het proces zal in september worden ingeleid bij de correctionele rechtbank in Antwerpen. Dan zal worden bepaald wanneer de pleidooien plaatsvinden. 

Na de open brief kwam er op vraag van toenmalig Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) ook een doorlichting van dansgezelschap Troubleyn. Op basis daarvan werden maatregelen genomen om nieuwe incidenten te voorkomen.

Wie is Jan Fabre?

Jan Fabre is een Belgische kunstenaar met internationale uitstraling. Als beeldend kunstenaar heeft hij bijvoorbeeld werk hangen in het koninklijk paleis in Brussel, exposeerde hij in Het Louvre in Parijs en op de kunstbiënnale in Venetië. 

In zijn werk zoekt hij vaak de controverse op. Grenzen aftasten en overschrijden is zijn specialiteit. Als theaterregisseur drijft hij dansers en acteurs tot het uiterste. Ze moeten echte pijn, echt zweet en echte tranen tonen. Het naakte lichaam staat daarbij vaak centraal. 

Maar volgens Fabre gebeurt dat altijd in overleg met de dansers en acteurs en worden zij nooit verplicht om iets tegen hun zin te doen. 

Wat vooraf ging

Jan Fabre: "Geen problemen met grensoverschrijdend gedrag, jamais"

Op 27 juni 2018 zegt Jan Fabre in een interview met VRT NWS dat er in 40 jaar tijd nooit een probleem geweest is met grensoverschrijdend gedrag in zijn dansgezelschap. "Jamais", zegt hij stellig. Het interview is een reactie op een onderzoek van de UGent waaruit blijkt dat 1 op 4 vrouwen in de cultuursector het afgelopen jaar slachtoffers is geweest van ongewenste fysieke of seksuele toenadering op het werk. Het onderzoek was besteld door toenmalig minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) in nasleep van #metoo. Jan Fabre reageert vol ongeloof op de resultaten.

Bekijk hier het interview:

Videospeler inladen...

(Ex-)werknemers beschuldigen Fabre in een open brief

Naar aanleiding van dit interview verschijnt er in september 2018 een open brief waarin 20 (ex-)werknemers en stagiairs van het gezelschap Troubleyn getuigen over grensoverschrijdend gedrag van Fabre. Volgens de ondertekenaars zijn er weldegelijk problemen. Ze hebben het over pijnlijke vernederingen, psychologische spelletjes en seksueel grensoverschrijdend gedrag naast het podium.

Naar aanleiding van deze open brief start het arbeidsauditoraat een onderzoek. Minister Sven Gatz start met een doorlichting van het gezelschap Troubleyn dat Vlaamse subsidies krijgt.

Bekijk de reacties van het gezelschap Troubleyn en Jan Fabre op de open brief, minister Gatz start een doorlichting:

Videospeler inladen...

Advocaat van Fabre: "Georkestreerde campagne"

In een debat in "De zevende dag" op 16 september 2018 zegt Hans Rieder, de advocaat van Jan Fabre, dat de kunstenaar zich koud gepakt voelt. "Jan Fabre ontkent alle feiten die hem ten laste worden gelegd", zegt hij. Hij spreekt over een georkestreerde campagne. Rieder zegt dat de vermeende slachtoffers meteen naar de media zijn gestapt en dat er binnen de organisatie nooit melding is gemaakt van problemen. Maar dat wordt de volgende dag tegengesproken door de vakbond ACOD Cultuur, die opkomt voor de belangen van de dansers. 

Bekijk hier het debat in "De zevende dag":

Videospeler inladen...

Troubleyn kan subsidies behouden na het nemen van een rits maatregelen

In december 2018 vraagt minister Sven Gatz aan het gezelschap Troubleyn om maatregelen te nemen rond goed bestuur en integriteitsbeleid. Alleen dan kan de organisatie haar subsidies behouden. De raad van bestuur wordt uitgebreid, er wordt een integriteitsbeleid uitgewerkt en een arbeids­reglement met ethische gedragscode. Daarnaast komt er ook een plan over omgang met naakt en seksualiteit en geweld op de scène tijdens de creatie van voorstellingen. Troubleyn kan door al deze maatregelen zijn subsidies behouden. 

Meest gelezen