Meer kinderen en jongeren in de pleegzorg ondanks corona, vooral stijging bij weekendpleegzorg

Ondanks de coronacrisis zat pleegzorg het afgelopen jaar in de lift. In 2020 steeg het aantal kinderen en jongeren in de pleegzorg namelijk met 6 procent tegenover het jaar ervoor. Dat staat in het jaarverslag jeugdhulp van het Vlaams agentschap Opgroeien. Vooral het aandeel jongeren dat in de ondersteunende pleegzorg zit is gestegen, en ook steeds meer pleeggezinnen hebben al een band met het kind dat ze opvangen. 

Wanneer kinderen, jongeren en gezinnen tijdelijk ondersteuning nodig hebben, kan jeugdhulp een verschil betekenen, klinkt het bij agentschap Opgroeien. “Kinderen zoveel mogelijk kansen geven om veilig in hun thuissituatie op te groeien, is daarbij het belangrijkste uitgangspunt”, volgens Katrien Verhegge, administrateur-generaal bij agentschap Opgroeien.

"Het mooie is dat we vooral daar een groei zien, bijvoorbeeld bij weekendpleegzorg", aldus Verhegge. "Ouders worden dan tijdelijk ontlast door kinderen 1 of 2 keer per maand een weekend in een pleeggezin te laten verblijven. Daarnaast kunnen de kinderen zo veel mogelijk thuisblijven."

Het aantal kinderen en jongeren dat in 2020 beroep deed op ondersteundende pleegzorg steeg namelijk van 1.170 kinderen en jongeren in 2019 naar 1.354 in 2020, of een stijging van 16 procent. Het totaal aantal pleegjongeren steeg vorig jaar van 8.863 naar 9.424, een stijging met 6 procent. 

Bestaand netwerk

Bovendien hebben meer dan 2 op de 3 kinderen al een band met hun pleeggezin, dat aandeel is hoger dan ooit. "Ook dat is een zeer mooie evolutie in de jeugdhulp die al een tijdje bezig is", klinkt het bij Verhegge. 

"Dat komt onder andere omdat we maximaal beroep doen op het reeds bestaande netwerk en vertrouwde figuren uit de omgeving van de kinderen en jongeren, in plaats van altijd te zoeken naar nieuwe vormen van pleegzorg."

Corona-effect

Maar er zijn ook enkele tendensen die kunnen worden toegeschreven aan de coronacrisis. "Door corona konden kinderen en jongeren versneld naar huis weerkeren, als werd ingeschat de de situatie voldoende veilig was", klinkt het bij Verhegge. "Dat zorgde ervoor dat de cijfers qua verblijf in jeugdvoorzieningen teruggeschroefd werden. Het aandeel begeleidingen bleef in 2020 wel stabiel omdat jeugdhulporganisaties met de thuiscontext van kinderen en jongeren aan de slag gingen."

Wanneer kinderen en jongeren thuis veilig kunnen opgroeien, moeten we die stap sneller durven zetten

Katrien Verhegge, administrateur-generaal agentschap Opgroeien

Uit die ervaring wil men bij het agentschap Opgroeien lessen trekken. "Wanneer kinderen en jongeren thuis veilig kunnen opgroeien, mits intense begeleiding, moeten we die stap sneller durven zetten", klinkt het bij Verhegge. "Zowel bij de jongeren als bij de gezinnen hebben we een enorme veerkracht gezien. Er werd dan ook meer gefocust op wat er wél kon in plaats van op de risico's."

Door corona kwamen er ook extra middelen bij. "Die zorgden ervoor dat we jongeren en hun context ook extra konden bijstaan wanneer ze geconfronteerd werden met een plotse crisis in het gezin. Zo werd er opvallend meer ingezet op crisisbegeleiding thuis of in combinatie met een verblijf in een voorziening."

© Manon Bruininga Fotografie

Meest gelezen