Trans personen hebben bijna 30 procent minder kans om uitgenodigd te worden op sollicitatiegesprek in Gent

Op de Gentse arbeidsmarkt wordt gediscrimineerd op basis van leeftijd, afkomst, genderidentiteit, gezondheidstoestand en arbeidsbeperking. Dat blijkt uit een onderzoek met praktijktesten van de Universiteit Gent in opdracht van Stad Gent. Kandidaten met een van deze mogelijke discriminatie­gronden kregen 21 procent minder vaak een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek dan kandidaten zonder deze eigenschap. Het is bovendien het eerste onderzoek dat peilt naar discriminatie tegenover trans personen en mensen met een kankerervaring.

Uit het onderzoek van de UGent blijkt dat er nog discriminatie plaatsvindt bij élk van de onderzochte kenmerken: leeftijd, achtergrond, genderidentiteit, gezondheidstoestand en arbeidsbeperking. Enkel kandidaten met een kankerervaring werden evenveel uitgenodigd op een sollicitatiegesprek als kandidaten zonder kankerervaring. 

"Deze praktijktesten tonen dat niet iedereen op een gelijke behandeling kan rekenen op onze arbeidsmarkt", klinkt het bij schepen van Gelijke Kansen Astrid De Bruycker (Vooruit). "Dit onderzoek is een belangrijke basis om samen met werkgevers, vakbonden, beleidsmakers, academici en belangenvertegenwoordigers de ongelijkheid weg te werken." 

Negatieve resultaten

Voor het eerst in België werd er aan de hand van praktijktesten nagegaan of trans personen gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. En dat bleek nodig te zijn want mensen die op hun cv aangaven dat ze trans persoon zijn, werden 29 procent minder vaak uitgenodigd voor een gesprek dan cisgender personen (mensen die zich identificeren met hun biologisch geslacht). 

"Te lang hebben maatschappelijke discussies over discriminatie zich verengd tot etniciteit en gender", klinkt het bij een van de onderzoekers, professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent). "De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat we diversiteit op de arbeidsmarkt veel breder moeten bekijken."

Maar ook voor de andere discriminatiegronden kon men negatieve resultaten vaststellen. Over het algemeen kregen kandidaten met een van de geteste discriminatiegronden - leeftijd, afkomst, genderidentiteit, gezondheidstoestand en arbeidsbeperking -  21 procent minder uitnodigingen dan de kandidaten zonder. 

  • Zo werden oudere kandidaten 25 procent minder vaak uitgenodigd in vergelijking met kandidaten die 6 tot 12 jaar jonger zijn. 
  • Bij de kandidaten met een beperking of gezondheidsproblematiek kozen de onderzoekers om de discriminatie ten opzichte van dove sollicitanten en mensen met een kankerervaring na te gaan. Daarbij hadden dove mensen 42 procent minder kans om uitgenodigd te worden. Maar deze bevinding mag niet zomaar gelijkgeschakeld worden met discriminatie, volgens de onderzoekers. Werkgevers zouden namelijk ook objectieve redenen kunnen hebben voor een afwijzing die niet in de vacature waren opgenomen. Mensen met een kankerervaring ondervonden dan weer geen discriminatie in de zoektocht naar een job. 
  • Ook mensen met een migratieachtergrond ondervonden discriminatie op de arbeidsmarkt. Zo kregen ze 16 procent minder uitnodigingen voor een sollicitatiegesprek dan mensen zonder migratieachtergrond. Bovendien was de discriminatie duidelijker bij Turkse namen dan bij Marokkaanse namen. 

Testen op sectorniveau

Het onderzoek werd uitgevoerd in Gent op sectorniveau. Er werd getest binnen vijf sectoren omdat die het meeste mensen tewerkstellen op het Gentse grondgebied: groot- en detailhandel, industrie, uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling, en menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. 

Vooral bij de eerste en laatste categorie werd er gediscrimineerd. In beide sectoren werden kandidaten met een discriminatiegrond een derde minder uitgenodigd voor een gesprek. 

Onderzoeksmethode

De onderzoekers maakten gebruik van correspondentietesten waarbij twee sollicitanten via mail reageerden op eenzelfde vacature. De cv en motivatiebrief die ze versturen waren quasi hetzelfde, maar de kandidaten verschilden op basis van één van de geteste discriminatiegronden, die lukraak werden toegevoegd aan één van beide sollicitanten. 

Er werden 1920 fictieve sollicitaties uitgestuurd naar 960 vacatures. De anonimiteit van de geteste werkgevers wordt gegarandeerd.

Meest gelezen