Foto Provincie Oost-Vlaanderen

Gemeenten Zwalmstreek tekenen "riviercontract" tegen overstromingen

De gemeenten Horebeke, Zottegem en Zwalm hebben samen met andere partners een contract getekend met 43 verschillende acties om de risico's op overstromingen van de Zwalmbeek te verminderen. De regio is al heel lang kwetsbaar voor overstromingen en heeft de voorbije jaren al meermaals te maken gehad met wateroverlast. Een van de acties is verbreding van de rivier.

Gemeenten Horebeke, Zottegem en Zwalm hebben samen met onder andere het provinciebestuur, de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Landmaatschappij een riviercontract ondertekend om de wateroverlast in de regio aan te pakken. De afgelopen jaren is er al veel gebeurd om overstromingen in het gebied tegen te gaan. Maar er is meer nodig om de wateroverlast te beperken. Met het contract zullen een 40-tal acties ondernomen worden.

Waterbeheersing

De bedoeling is om actief aan waterbeheersing te doen, en om het opslaan van water in de bodem te versterken. De gemeenten willen kunnen anticiperen op iedere mogelijke situatie: veel regen maar ook droogte. Om te weten te komen waar de problemen met wateroverlast in de regio vooral zijn, zal het gebied opgedeeld worden in verschillende delen. Zo kan gezien worden waar de noden het hoogste zijn.

We zoeken 140.000 kubieke meter water om te bufferen
Gedeputeerde Leentje Grillaert

Gedeputeerde Leentje Grillaert van de provincie Oost-Vlaanderen geeft daarbij het belang van bufferbekkens aan: "Als er bufferbekkens worden aangelegd, moet je altijd kijken waar dat technisch mogelijk is en welke locaties de juiste zijn. We zoeken eigenlijk 140.000 kubieke meter water om te bufferen. Zo kan er stroomafwaarts minder wateroverlast zijn."

Grote koker

Daarnaast komen er nog andere specifieke actieplannen. Burgemeester Eric De Vriendt (CD&V+) van de gemeente Zwalm: "Er komt een grote koker in Nederzwalm. Die zal onder de gewestweg komen en uitmonden in de Zwalm", legt de burgemeester uit. "De beek zal een winter -en een zomerbedding hebben."

De Zwalm zal een winter -en een zomerbedding hebben

Burgemeester Eric De Vriendt (CD&V+)

"Tijdens de zomer is er vaak minder water nodig in de Zwalm, dan kan die breder gaan en meer doorstroming hebben." Daarvoor wordt samengewerkt met de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Landmaatschappij. "En we hebben ook een hemelwaterplan opgemaakt", zegt de burgemeester nog. 

We lezen op deze website dat bijvoorbeeld ook de Wijlegemse Beek in Munkzwalm zal opengelegd worden. Er worden ook oplossingen gezocht om erosie en de droogteproblematiek in het stroomgebied te verminderen.

Het riviercontract is ondertekend door de Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid, de gemeenten Horebeke, Zottegem en Zwalm, Solva, Boerennatuur Vlaanderen, het Algemeen Boerensyndicaat Vlaanderen en de Boerenbond.

kasto80

Meest gelezen