Vier alternatieven voor herinrichting A12 in Aartselaar en Wilrijk

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft vier alternatieven uitgewerkt om het verkeer aan de gevaarlijke kruispunten op de A12 en de parallelwegen in Aartselaar en Wilrijk veiliger en vlotter te maken. Ze zijn gebaseerd op een ruime bevraging de afgelopen maanden bij gebruikers, omwonenden, burgerbewegingen en gemeentebesturen.

Het gaat om vijf gevaarlijke kruispunten op de A12/N177 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid , waarvan er 2 tot de 10 gevaarlijkste in Vlaanderen behoren. Het zijn erg drukke en onoverzichtelijke kruispunten waar dagelijks lange files staan en vaak zware ongevallen gebeuren. Eind 2020 startte het Agentschap Wegen en Verkeer een studie op die de veiligheid voor alle weggebruikers op deze zwarte punten moet aanpakken.

Het projectgebied situeert zich op de A12/N177 tussen Decathlon in Schelle en IKEA in Wilrijk. Het omvat 5 kruispunten en de tussenliggende wegens. In bepaalde scenario's worden enkel de kruispunten ondertunneld, met bovengronds rotondes voor lokaal verkeer. In andere voorstellen is er sprake van een langere tunnel, legt Gilles Van Goethem van Wegen en Verkeer uit. "Het voordeel daarvan is dat er centraal op de A12 ruimte vrij komt boven het tunneldak om die vrijgekomen ruimte nog te gaan invullen, en daarvoor is momenteel voorzien om met een aparte bedding voor openbaar vervoer te werken en ook nog een ruim dubbelrichtingsfietspad."

De A12 in tunnelversie © Agentschap Wegen en Verkeer

Iedereen kan nu reageren op de voorstellen via de website van Wegen en Verkeer of via de gemeente Aartselaar en het districht Wilrijk. In oktober wordt er dan een milieu-effectenrapport opgesteld voor elk scenario. In de zomer van volgend jaar zou er dan een definitief traject uit de bus moeten komen. Dat kan ook een combinatie zijn van elementen uit de verschillende voorstellen. Wanneer alles dan wordt gerealiseerd, is nog niet duidelijk.

Meest gelezen