Kankerexpert Nick Van Larebeke over gezondheidsgevolgen PFOS: "We hebben een probleem, maar geen catastrofe"

"We hebben een ernstig probleem, maar het is nog geen catastrofe." Dat heeft kankerexpert Nick Van Larebeke gezegd in "Terzake" over de effecten van PFOS op de volksgezondheid. Van Larebeke zetelt ook in de commissie Vrancken, die door de Vlaamse regering is aangesteld om de PFOS-verontreiniging te coördineren. Dat 3M vandaag een effect op de volksgezondheid ontkende in het Vlaams Parlement vindt hij onbegrijpelijk. 

Het chemiebedrijf 3M zei vandaag tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement dat er geen rechtstreeks verband is tussen PFOS en mogelijke gezondheidseffecten. De top van het bedrijf moest zich vandaag in de commissie Leefmilieu komen verantwoorden voor de PFOS-verontreiniging rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Naast een schriftelijke verklaring eerder vandaag is het de eerste keer dat 3M iets kwijtwil over de hele PFOS-affaire.

Onbegrijpelijk, volgens Van Larebeke. "In wetenschappelijke termen is het evident dat PFOS kankerverwekkend zijn en tal van gezondheidseffecten hebben. Ik kan de houding van 3M enkel begrijpen in termen van economische belangen, van geld." 

Bekijk hier het volledige gesprek met kankerexpert Nick Van Larebeke in "Terzake" op één en lees daarna verder: 

Videospeler inladen...

Geen absoluut bewijs

En toch, 3M verwijst voor haar uitspraken naar allerlei wetenschappelijke studies. Wat is daar dan van waar?

"Het is zeer moeilijk om bepaalde gezondheidseffecten, in het bijzonder kanker, te bewijzen bij mensen", legt Van Larebeke uit. "Kanker is een ziekte die veroorzaakt wordt door tal van factoren. Om te bewijzen dat één welbepaalde stof inderdaad kankerverwekkend is bij de mens moeten er studies opgezet worden waarbij de intensiteit van blootstelling van de proefpersonen aan die bepaalde stof zeer nauwkeurig wordt vastgesteld."

En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. "Want iedere onnauwkeurigheid in die vaststelling brengt een verzwakking van dat verband met zich mee. Daarom bestaat er ook geen absoluut bewijs - op basis van menselijke gegevens - dat PFOS inderdaad kanker verwekt bij de mens", aldus Van Larebeke. 

Dierenproeven

"Maar er zijn wel experimenten op dieren, en de mechanismen die aan de basis liggen van kanker bij dieren zijn dezelfde als bij mensen", klinkt het. "We kunnen er dus van uitgaan dat als een stof kankerverwekkend is voor dieren, het dat waarschijnlijk ook is voor mensen." 

Als je het PFOS-probleem vergelijkt met asbest of dioxine dan valt het wel mee

Nick Van Larebeke, kankerexpert

Naast die dierproeven zijn er ook nog epidemiologische gegevens bij de mens die wetenschappers wél kunnen nagaan. "Er zijn weldegelijk observaties bij de mens die aantonen dat PFOS kanker veroorzaakt, enkel zijn die nooit helemaal waterdicht", vertelt Van Larebeke. 

Geen catastrofe

"Ik denk dat we voor een ernstig probleem staan, maar het is nog geen catastrofe", vat Van Larebeke samen. "De effecten zijn wel reëel en we moeten die zoveel mogelijk vermijden, maar ze zijn niet altijd zeer uitgesproken. Als je het PFOS-probleem vergelijkt met asbest of dioxine dan valt het wel mee. "

Meest gelezen