Dit verandert op 1 juli: online aankopen bij webwinkels buiten EU wordt duurder, erven van vrienden wordt goedkoper 

Vandaag, op 1 juli, veranderen er weer heel wat dingen. Het coronacertificaat is vanaf nu geldig in de hele Europese Unie, online aankopen bij webwinkels van buiten de EU worden iets duurder en erven van vrienden wordt goedkoper met de "vriendenerfenis": een overzicht. 

COVID-veilig reizen in hele EU mogelijk dankzij coronacertificaat

Het coronacertificaat is al sinds midden juni beschikbaar in ons land, maar het is pas vanaf vandaag dat het geldig wordt in alle EU-landen. Het zogenoemde EU Digital COVID Certificate is intussen al een tiental dagen beschikbaar via verschillende platformen van de Belgische overheid, zoals de app CovidSafeBE, mijngezondheid.be of andere regionale websites zoals mijnburgerprofiel.be.

© Pavlo Gonchar / SOPA Images

Wie ouder is dan 6 jaar zal vanaf 1 juli een coronacertificaat nodig hebben om vlot te kunnen reizen binnen de Europese Unie. Het certificaat toont aan dat je "COVID-safe" bent en dat je dus gevaccineerd bent, getest of hersteld bent van het coronavirus.

Om de privacy van reizigers te garanderen, komt er geen centrale Europese databank voor de gegevens. De EU-lidstaten reiken zelf de certificaten uit en zullen enkel kunnen controleren of een certificaat geldig is. Het is mogelijk dat EU-lidstaten afwijkende regels opleggen. Het blijft daarom belangrijk om voor vertrek de voorwaarden na te gaan op de Europese ReOpen-website

Online aankopen bij webwinkels van buiten EU worden iets duurder

Aankopen bij webwinkels die buiten de Europese Unie gevestigd zijn, worden vanaf vandaag iets duurder. België voert de Europese regelgeving in die bepaalt dat de btw-vrijstelling vervalt voor online aankopen tot 22 euro. Dat betekent dat de klant bij de levering soms zal moeten bijbetalen.

De regels voor verkopers van buiten de EU worden nu dezelfde als die voor EU-webwinkels. Europese webwinkels beschikken niet over het voordeel dat aankopen tot 22 euro vrijgesteld worden van btw.

Consumenten zullen wel moeten opletten, want er is een verschil tussen geregistreerde en niet-geregistreerde webwinkels. Bij die laatsten zal de btw nog niet verrekend worden bij de aankoop. Het zal aan de koerierdienst zijn om de btw in rekening te brengen en vervolgens naar de fiscus door te storten. De koper zal dus aan de koerier moeten bijbetalen, en die kan voor die dienstverlening kosten aanrekenen.

Erven van vrienden wordt goedkoper met "vriendenerfenis"

Vanaf vandaag kunnen Vlamingen een bepaald deel van hun erfenis voordelig nalaten aan een of meer goede vrienden of verre familieleden. De lancering van die vriendenerfenis past binnen een hervorming van de Vlaamse erf- en schenkbelasting. 

Met de vriendenerfenis is het mogelijk om tot maximaal 15.000 euro na te laten tegen het meest gunstige tarief van 3%. Op de vriendenerfenis is dus hetzelfde tarief van toepassing als op nalatenschappen in rechte lijn of tussen partners. Tot nu toe waren voor het erven van vrienden de hogere fiscale tarieven in de zijlijn van toepassing, tot 55%.  Als er in totaal meer dan 15.000 euro nagelaten wordt aan vrienden, geldt voor het bedrag boven de 15.000 euro het gewone fiscale tarief van 25%.

DLE

Een ander aspect van de hervorming is dat de tarieven om aan een goed doel te vererven of te schenken, verlagen naar 0%. Dat nieuwe systeem vervangt het duolegaat. Bij het duolegaat ging een deel van de erfenis naar een goed doel, waarbij die organisatie alle erfbelastingen moet betalen, ook die van de andere erfgenamen.

Loon voor zorgpersoneel gaat omhoog

De overgrote meerderheid van het personeel in de verschillende zorginstellingen gaat vanaf vandaag meer verdienen. Die loonstijging geldt zowel voor het personeel dat onder de bevoegdheid van het federale niveau valt, zoals de ziekenhuizen en de thuisverpleging, als voor dat personeel dat onder de bevoegdheid van Vlaanderen valt, zoals de woonzorgcentra.

Voor die loonsverhoging maakte de federale regering vorig jaar 500 miljoen euro vrij. Tegelijk werd er ook 100 miljoen euro vrijgemaakt voor verbeterde arbeidsomstandigheden. Gemiddeld gaat het personeel in de ziekenhuizen er met 6% op vooruit, lieten werkgevers en werknemers midden juni nog weten.

Schoolabonnement MIVB kost nog slechts 12 euro

Vanaf vandaag daalt de prijs van een schoolabonnement bij de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB van 50 naar 12 euro. De tariefdaling is een manier om scholieren en studenten tussen 12 en 24 jaar aan te zetten nog vaker het openbaar vervoer te gebruiken.

De laatste prijsdaling van het schoolabonnement dateert van begin 2016, toen de prijs van 120 naar 50 euro ging voor een eerste en tweede kind. De nieuwe daling die de Brusselse regering besliste komt nu neer op een symbolische euro per maand van het jaar, goed voor 12 euro per jaar. Een gezin betaalt dus 12 euro voor het schoolabonnement van het eerste en tweede kind en vanaf het derde kind is het gratis.

Vanaf 1 februari 2022 breidt het voordeeltarief van 12 euro zich verder uit. Dan kunnen alle Brusselaars tussen 18 en 24 jaar, ook zij die geen student zijn, genieten van een jaarabonnement van de MIVB voor een tarief van 12 euro in plaats van de huidige 499 euro.

Belga

Vlaanderen en Brussel indexeren kilometerheffing

Vanaf vandaag gelden in Vlaanderen en Brussel nieuwe tarieven voor de kilometerheffing. Het gaat om een indexaanpassing. De tarieven zijn van toepassing op alle Belgische en buitenlandse vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton en opleggertrekkende voertuigen van categorie N1 met carrosseriecode BC.

Het bedrag per gereden kilometer op betalende tolwegen hangt af van drie factoren: het gewest waar de weg ligt, de MTM en de Euro-emissienorm van het voertuig. De kilometerheffing hanteert drie MTM-categorieën (meer dan 3,5 ton tot 12 ton, meer dan 12 ton tot 32 ton, en meer dan 32 ton) en 7 Euronormen (van de meest vervuilende Euro 0-norm tot de meest milieuvriendelijke Euro 6-norm). Hoe hoger de Euronorm van het voertuig en hoe lager zijn MTM, hoe voordeliger het tarief per gereden kilometer.

Reeks uitkeringen gaat omhoog

Heel wat uitkeringen gaan omhoog. Dat is een gevolg van het vastleggen van de welvaartsenveloppe. Het zijn de vakbonden en de werkgevers die de verdeling van het geld (700 miljoen euro) hebben vastgelegd. In het bijzonder de laagste uitkeringen gaan omhoog.

Zo stijgt vandaag een groot deel van de minimumuitkeringen. Dat is onder meer het geval voor de laagste pensioenen. Die gaan met 2% omhoog, bovenop de verhoging met 11% in vier stappen die eerder al door de regering werd beslist.

Ook voor de zieken en invaliden met gezinslast die regelmatig gewerkt hebben, stijgen de  minima, met 2,5%. Voor de andere minima voor arbeidsongeschikten (ook voor arbeidsongevallen en beroepziekten) is een stijging van 2 % voorzien.

De grootste stijging is er voor de werklozen. Daar zijn de minimumuitkeringen dan ook het laagst. De minimumuitkering voor tijdelijke werklozen stijgt met 3,5% ongeacht de gezinstoestand. Bij de uitkeringen voor volledig werklozen hangt de stijging van de gezinssituatie af. De minimumuitkering van gezinshoofden en bevoorrechte samenwonenden gaat met 3,5% omhoog. Bij alleenstaanden komt er 2,4%  bij. Bij de gewone samenwonenden is dat 2%.

Zwaardere boetes voor chauffeurs die zich in niet-toegelaten zone begeven

Vanaf vandaag worden bestuurders van vrachtvoertuigen zwaarder beboet wanneer zij zich in een zone "verboden voor vrachtverkeer" begeven. Concreet betekent dit dat het negeren van het verkeersbord C23 een overtreding van de derde graad wordt.

Dit komt overeen met hogere strafmaatregelen: het bedrag van onmiddellijke inning verdrievoudigt tot € 174, daarnaast kan het rijbewijs worden ingetrokken voor een periode van 8 dagen tot zelfs 5 jaar.

Meest gelezen