Einde van kooitijdperk voor legkippen: Europese Commissie wil kooien voor landbouwdieren verbieden

De Europese Commissie gaat in op de vraag van 1,4 miljoen Europeanen om kooien voor landbouwdieren te verbieden. Via het Europese burgerinitiatief "End the cage age"  waren van 2018 tot 2020 handtekeningen ingezameld om zo'n verbod te vragen.  De Commissie mikt op een geleidelijk verbod vanaf 2027.

1,4 miljoen Europeanen vroegen een kooiverbod

Het is niet zo bekend, maar burgers kunnen de Europese Commissie via een Europees burgerinitiatief onder druk zetten om actie te ondernemen.  Zodra burgers erin slagen om minstens 1 miljoen handtekeningen in te zamelen in minstens 7 lidstaten, moet de Europese Commissie antwoorden op hun vraag. In 2018 begon zo het "End the cage age" burgerinitiatief. In oktober vorig jaar werd het afgesloten: er waren net geen 1,4 miljoen handtekeningen ingezameld in alle EU-lidstaten, van burgers die verbod eisten van kooien voor landbouwdieren zoals legkippen, konijnen, eenden, ganzen, zeugen of kalfjes.  Het was daarna wachten op het antwoord van de Europese Commissie, en dat kwam vanmiddag. Tijdens een persconferentie kondigde Europees Commissaris voor Volksgezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides aan dat ze positief antwoordt op het burgerinitiatief.  De Commissie gaat een wetsvoorstel maken om kooien voor landbouwdieren te verbieden. Zo'n verbod is goed voor het dierenwelzijn, maar ook voor de voedselkwaliteit, aldus de commissaris.

Bekijk hier een fragment van de persconferentie van EU-commissaris Kyriakides:

Videospeler inladen...

Commissie mikt op (geleidelijk) verbod vanaf 2027

Het verbod is nog niet voor morgen. De Europese Commissie gaat nog een openbare raadpleging houden, en er komt ook studie over de economische gevolgen van een verbod voor landbouwers.  Die zal moeten uitwijzen of er een overgangsperiode nodig is, en hoelang die zal duren voor elke diersoort. Eind 2023 wil de Europese Commissie dan met een wetsvoorstel komen, dat in 2027 in werking moet treden. Landbouwers zullen volgens de Commissie financiële steun kunnen krijgen voor de omschakeling van hun bedrijf. 

“Dit is het begin van de ommekeer voor honderden miljoenen dieren in de EU”

Dierenrechtenorganisatie Gaia zamelde in België 62.000 handtekeningen in, en reageert erg tevreden op de aankondiging. Volgens Gaia is dit "het begin van de ommekeer voor honderden miljoenen dieren in de EU”.  Al zegt Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch wel dat hij waakzaam blijft zolang de Commissie niet de daad bij het woord heeft gevoegd.  Europees parlementslid voor Groen Sara Matthieu is erg tevreden "dat de Commissie de moed heeft te luisteren naar wat de burgers vragen."

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) toonde zich vorige week in het Vlaams Parlement al voorstander van strengere Europese regels voor dierenwelzijn. Tom Vandenkendelaere, Europees Parlementslid voor CD&V vindt het positief dat de Commissie het dierenwelzijn wil verhogen, maar zegt dat het niet ten koste mag gaan van landbouwers.  Hij pleit daarom voor lange overgangsperiodes, strenge controles op eieren en andere producten van buiten de EU (waar minder strenge normen voor dierenwelzijn gelden), en voor voldoende financiële compensatie  voor landbouwers. 

Meest gelezen