Pandemiewet moet nog maar eens naar de Raad van State

De pandemiewet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) moet nog maar eens naar de Raad van State. Oppositiepartijen N-VA, CDH en PVDA hebben opnieuw amendementen ingediend op het ontwerp en vragen daarover een advies het rechtscollege.

De pandemiewet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) ligt nu al enkele weken ter stemming klaar in het parlement. 

Met het ontwerp was enige haast gemoeid sinds verschillende rechters de huidige wettelijke basis van de coronamaatregelen als onvoldoende beoordeelden: de pandemiewet moet die wettelijke basis verstevigen. De oppositie drong er destijds bij Verlinden op aan om snel naar het parlement te komen met een tekst. 

Bekijk het verslag uit "Het journaal" hier en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

Nieuwe amendementen

Maar het wetsontwerp geraakt maar niet gestemd. Nadat de goedkeuring in Commissie eerder dit jaar al heel wat voeten in de aarde had, loopt ook de plenaire stemming vast. 

Vanmiddag stond ze op de agenda op een extra plenaire vergadering in de Kamer, maar oppositiepartijen N-VA, CDH en PVDA dienden nieuwe amendementen in en vroegen daarop het advies van de Raad van State. Vlaams Belang steunde die vraag, en dus was het vereiste aantal van vijftig Kamerleden bereikt. 

Kamervoorzitster Eliane Tillieux zal de Raad van State om een dringende behandeling vragen, maar het rechtscollege heeft op zijn minst vijf werkdagen nodig, waardoor een plenaire behandeling volgende week onzeker lijkt.

"Dankbaar zijn"

Volgens N-VA-fractieleider Peter De Roover zijn er niet alleen blijvende inhoudelijke bezwaren, maar wil zijn fractie vooral verzekeren dat het wetsontwerp juridisch standhoudt. De amendementen waarvoor ze het advies van de Raad van State vraagt, zijn louter daarop gericht, zei hij. 

"De meerderheid mag de oppositie dankbaar zijn dat ze het tempo op verschillende momenten heeft getemperd, op die manier zijn er nog veel aanpassingen gestemd, ook van de meerderheid zelf", wierp De Roover op. "Niets belet de minister trouwens om zelf voorstellen daarrond neer te leggen in de Kamer.

Bekijk hier de motivering die De Roover vooraf gaf aan VRT NWS en lees eronder verder:

Videospeler inladen...

De meerderheid is echter niet helemaal overtuigd van die nobele doelstellingen van de N-VA-fractie, te meer omdat de oppositie in theorie tot in de eeuwigheid amendementen kan indienen om er het advies van de Raad van State op te vragen. 

"Je kunt je de vraag stellen hoe ver dit repititieve spel ons nog kan leiden", zei Open VLD-Kamerlid Patrick Dewael. "In een parlement moet je zorgvuldig omgaan met een minderheid, ik zal de laatste zijn om dat te bestrijden, maar het kan niet de bedoeling zijn dat die een democratische meerderheid het stemmen van een wettekst belet. In dat geval zou je kunnen spreken van een tirannie van de minderheid of van proceduremisbruik." 

Het zijn die collega's die schreeuwden dat er absoluut een pandemiewet moest komen, die nu alle middelen gebruiken om ervoor te zorgen dat het debat niet kan plaatsvinden.
CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten

CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten sloot zich daarbij aan. "Het zijn die collega's die de afgelopen maanden schreeuwden dat er absoluut een pandemiewet moest komen, die nu alle middelen gebruiken om ervoor te zorgen dat het debat niet kan plaatsvinden en dat de wet waar ze zelf om hebben gevraagd niet tot stand kan komen", sneerde hij.

Dewael is van plan om de hele kwestie aan te kaarten op de conferentie van voorzitters van de Kamer, waar de werkzaamheden worden geregeld. "Na inspraak, en daar vallen ook die adviezen van de Raad van State onder, moet een instelling op een bepaald ogenblik toch kunnen komen tot een uitspraak. Ik denk dat een wetswijziging zich opdringt."

Rem

Volgens minister Verlinden haalt de oppositie op deze manier alles uit de kast om de stemming van de wet te vertragen. Ze zegt dat ze zelf alles al weken in gereedheid heeft gebracht om de wet te stemmen in de Kamer, maar dat oppositiepartijen nu nog amendementen indient,  bestempelt ze als vertragingsmanoeuvres.

Bekijk hier een gesprek met minister Verlinden over haar pandemiewet:

Videospeler inladen...

Meest gelezen