Radio 2

Uitbaters speeltuin Bekaf in Aarschot veroordeeld voor onveilige speeltuigen

De vzw Sport- en speelpleinen Bekaf moet een boete van 5.000 euro betalen omdat een aantal toestellen in de speeltuin Bekaf in Aarschot niet veilig genoeg zijn. De buitenspeeltuin is zo'n 80 are groot en bestaat uit een 70-tal speeltuigen.

Volgens verantwoordelijke Roger Vlummens worden de bewuste speeltuigen al jaren niet meer gebruikt. "De kleine carrousel ligt intussen al bijna 5 jaar aan de ketting. Een gespecialiseerde firma heeft het toestel goedgekeurd, maar de FOD Economie is het daar niet mee eens en vindt dat we het eerst moeten herstellen." 

Dat gebeurde tot nu toe - ondanks het herhaaldelijk aandringen van de overheidsdienst en verschillende processen-verbaal - niet en dus zag de FOD Economie geen andere optie dan de vereniging te dagvaarden. De rechtbank legt hen nu een boete van 5.000 euro op.

Stad wil speeltuin overkopen

Vlummens is het niet eens met de beslissing van de rechtbank. "Wij zijn een groep vrijwilligers die elke dag instaat voor het onderhoud. Onze speeltuin is veilig, anders hadden we hem al lang gesloten. We willen toch niet dat er kinderen verongelukken?" klinkt het. 

De stad Aarschot is vragende partij om de speeltuin over te nemen en veiliger te maken. Het terrein is eigendom van het bisdom Mechelen-Brussel, maar de vzw heeft de grond in erfpacht en betaalt daar nu maandelijks huur voor. "We willen de vereniging eigenlijk die grote last van hun schouders helpen halen", vertelt schepen Bert Van der Auwera (Open VLD). 

"Ze baten de speeltuin al zo lang uit en kunnen dat ook blijven doen. Maar we zouden de erfpacht willen overnemen. Op die manier kunnen we daarna als stad investeringen doen in de speeltuin. Nu kan dat niet." De besprekingen over de verkoop slepen al sinds begin 2019 aan. Voorlopig nog zonder resultaat.

Meest gelezen