Vraag naar sociale woningen piekt in Zuid-Oost-Vlaanderen

Het aantal mensen dat een sociale huurwoning aanvraagt in het zuiden van Oost-Vlaanderen is de voorbije maanden fors gestegen. Het zijn er nu al 700, ruim de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar.  "Door de corona-crisis zijn meer mensen in de armoede terecht gekomen", zegt het Sociaal Verhuurkantoor.

Bij het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen, actief in 21 gemeenten van Aalst tot Ronse, komen jaarlijks een duizendtal aanvragen binnen voor een sociale woning.  Afgelopen jaar  is de wachtlijst er enorm aangegroeid: tot nu kwamen al 700 aanvragen binnen, en het jaar is nog maar halfweg. 

"De vraag is veel groter dan het aanbod", zegt Jonas De Vlieger van SVK Zuid-Oost-Vlaanderen. "Er staan nu 4.000 mensen op de wachtlijst, dat aantal is gigantisch. Het zijn er ongetwijfeld veel meer, want niet iedereen vindt de weg naar een sociaal verhuurkantoor."

Oproep aan particulieren

Het SVK Zuid-Oost-Vlaanderen roept particulieren op hun woning aan te bieden op de sociale verhuurmarkt. "Die oproep is broodnodig", verduidelijkt De Vlieger, "want met de toenemende armoede is ook het aantal aanvragen voor een sociale woning enorm gestegen." 

Door de coronacrisis verloren veel mensen hun job. Zij hadden nauwelijks een financiële buffer, waardoor ze nu bij ons moeten aankloppen
Jonas De Vlieger, SVK Zuid-Oost-Vlaanderen

Wie niet op de sociale huurmarkt terecht kan, moet noodgedongen 'couchsurfen', dat betekent dat ze weken of maanden bij vrienden of familie moeten verblijven. Daarnaast huren mensen in een precaire situatie ook op de private huurmarkt, maar ook dat is geen oplossing, zegt Jonas De Vlieger: "Op die private huurmarkt betalen die mensen vaak veel te veel voor een woning die in een erbarmelijke staat verkeert, dat duwt hen nog meer de dieperik in." 

 

kasto80

Meest gelezen