Limburgse brandweerkorpsen blusten op een zestigtal plaatsen met PFOS-blusschuim

Alle Vlaamse brandweerkorpsen moeten vandaag een lijst klaar hebben met plaatsen waar ze blusschuim met PFOS gebruikt hebben. In Limburg gaat het om zo'n zestig plaatsen. Meestal ging het om industriële branden die moeilijk met water te bestrijden zijn.

De drie Limburgse brandweerzones hebben de voorbije dagen alle verslagen doorgenomen van hun interventies van de afgelopen tientallen jaren.  In de hulpverleningszone Zuid-West Limburg registreerden ze een 30-tal branden waar in de loop van de jaren blusschuim met PFOS werd gebruikt. In de hulpverleningszone Noord-Limburg zijn er dat 19 en in de brandweerzone Oost-Limburg waren er dat 10.

Brandweercommandant Dominique Knapen van Oost-Limburg nuanceert dat cijfer wel. "Bij sommige bedrijven zoals Aperam in Genk zijn we meerdere keren moeten gaan blussen met dat schuim, dus het aantal ligt wel wat hoger. De meeste locaties die we nu doorgeven aan OVAM zijn van branden voor 2011, sindsdien blussen we met een blusschuim dat minder gevaarlijk is." De brandweercommandant herinnert zich zelf enkele grote industrïele branden, zoals in 1999 in Hoeselt bij het isolatiebedrijf Isola en begin 2000 bij kaasfabriek Frodor dat toen nog in Genk gevestigd was.

Geen paniek

Volgens brandweercommandant Jan Jorissen van de zone Noord-Limburg is er geen reden tot paniek. De meeste branden waar dit type schuim gebruikt is dateren al van jaren geleden. "Het heeft dan ook geen zin op een week tijd maatregelen te nemen. Het komt er op aan die locaties te onderzoeken  en na te gaan waar het blusschuim naar toe is. in de meeste gevallen zal dat intussen via regen naar waterlopen zijn afgevoerd."

Uitermate geschikt om tankbranden te bestrijden

Blijft de vraag waarom de brandweer destijds blusschuim met PFOS gebruikte.  Volgens brandweercommandant Knapen was het vooral een zeer goed middel om bijvoorbeeld tankbranden te blussen. "Als brandbare vloeistoffen vuur vatten kan je die onmogelijk met water bestrijden. De blusschuim met PFOS legde een onbrandbare film over de vloeistof en sneed die zo af van de toevoer van zuurstof". Sinds 2011 gebruiken de brandweerkorpsen een ander blusschuim dat niet zo gevaarlijk is. 

Meest gelezen