Rekenhof vindt zootje bij uitbestedingen van VDAB: "Geen duidelijk beleid en goede informatie"

De samenwerking van de VDAB met externe partners zoals opleidingscentra, arbeidsbemiddelaars en uitzendkantoren kan veel beter. Dat zegt het Rekenhof in een erg kritisch rapport. Het Rekenhof concludeert “dat het de VDAB ontbreekt aan een duidelijk uitbestedingsbeleid en aan performante informatie over de eigen en de partnerprojecten”. Voor Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) kwam het rapport als een schok. Tegelijk ziet de minister dat er al werk is gemaakt van een actieplan.

De VDAB is meermaals juridisch incorrecte samenwerkingen aangegaan met externe partners en liet soms na een aanbesteding te organiseren waar dat vereist was. Dat zegt het Rekenhof in een kritisch rapport over het uitbestedingsbeleid van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst.

De Vlaamse regering ziet de VDAB als een "regisseur", die moet samenwerken met private en publieke partners. Maar die uitbesteding van taken loopt niet zoals het hoort, zo stelde het controleorgaan vast.

Wettelijk niet in orde

Er ontbreekt een kader en de wijze waarop de samenwerkingen vorm kregen, was "meermaals juridisch betwistbaar". Subsidies en overeenkomsten waren verschillende keren wettelijk niet in orde, zo staat in het rapport.

De VDAB neemt beslissingen om een dienstverlening uit te besteden volgens het Rekenhof zonder goed te weten of dat succesvol kan zijn bij klanten, en zonder inzicht in de (kosten)effectiviteit. De organisatie van en de controle op de dienstverlening via partners "vertoont belangrijke tekortkomingen".

Nog volgens het rapport zou de VDAB vaak al jaren op de hoogte zijn van de problemen. Diverse veranderingsprojecten werden opgestart, maar meestal zonder overtuigende resultaten. Het Rekenhof somt daarom twintig aanbevelingen op om de werking alsnog te professionaliseren.

Schok voor Crevits

Voor Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) was het rapport een schok, "omdat het niet de eerste keer was dat de alarmbellen afgingen". Toch ziet de minister ook dat er in de anderhalve maand, sinds ze het rapport onder ogen kregen, al werk is gemaakt van een actieplan om de problemen te verhelpen.

"Dat stelt me positief", zegt Crevits. Ze hoopt dat er snel een transparant kader komt waarbinnen de keuzes voor externe partners door de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst duidelijk worden. Op termijn moet dat eenduidig kader een pluspunt zijn, maar intussen vraagt ze zich wel af waarom het er niet eerder is gekomen.

De juridische fouten die aan het licht zijn gekomen bij de doorlichting van het Rekenhof tonen dat het uitbestedingsbeleid van VDAB de afgelopen jaren onvoldoende professioneel was. “Je ziet hier dat de afgelopen 15 jaar de VDAB er niet in geslaagd is om haar rol als regisseur van de arbeidsmarkt op te nemen", stelt minister Crevits. Terwijl dat net de rol is die de Vlaamse regering wil zien van de VDAB. Toch benadrukt ze nog dat de kritiek van het Rekenhof niet gaat over de kwaliteit van de dienstverlening van de arbeidsbemiddelingsdienst, die wel performant is.

Meest gelezen