Test Aankoop roept tweedeverblijvers op om extra belasting terug te vorderen: “Duidelijke discriminatie”

Consumentenorganisatie Test Aankoop vindt het niet kunnen dat mensen met een tweede verblijf aan de kust in sommige gemeenten meer belastingen moeten betalen dan de inwoners van die gemeente. Het roept tweedeverblijvers op om die belasting terug te vorderen.

Wie een vakantiewoning heeft in Knokke-Heist, De Panne en Koksijde moet een gemeentebelasting betalen, terwijl permanente inwoners daarvan vrijgesteld zijn. “Duidelijke discriminatie”, zegt Test Aankoop. Het roept eigenaars van een tweede verblijf dan ook op om die belasting terug te vorderen. 

“We hebben op onze website een standaardbrief geformuleerd”, aldus woordvoerder Simon November. We roepen eigenaars op om de brief te downloaden en op te sturen, liefst aangetekend, naar de gemeente waar ze de belasting contesteren en terugvorderen.”

40.000 tweedeverblijvers

De meeste steden en gemeenten belasten tweedeverblijvers op hun grondgebied, omdat ze gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur en dienstverlening. De bedragen van die extra verblijfstaks zouden schommelen tussen 600 en 1.200 euro per jaar. De belastingreglementen, die momenteel opgesteld zijn tot en met 2025, voorzien bovendien een jaarlijkse verhoging van de taks.

Volgens Test Aankoop gaat het om zo’n 40.000 eigenaars. “Er wordt vaak gezegd dat het om mensen gaat die vermogend zijn: die een villa of appartement aan de kust bezitten. Maar ook mensen met een stacaravan moeten in die gemeenten een tweedeverblijfstaks betalen, terwijl vaste inwoners dat niet moeten doen”, aldus November. “Dat is een oneerlijke en ongelijke behandeling, vandaar de actie.”

Rechtszaken

Test Aankoop verwijst naar enkele eerdere rechtszaken. Zo oordeelde het Hof van Cassatie enkele jaren geleden al dat de tweedeverblijverstaks van de stad Koksijde in strijd was met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod. Twee weken geleden gaf het hof van beroep in Gent een Waals koppel gelijk in hun rechtszaak tegen de stad voor het aanslagjaar 2018.

“Er is al heel wat rechtspraak geweest die bevestigt dat de belasting discriminerend is, maar de gemeenten blijven volharden in de boosheid”, zegt November. “Daarom mobiliseren we nu alle betrokkenen om die belasting te contesteren.”

Gemeenten hebben zes maanden tijd om een antwoord te geven op het bezwaarschrift. “Als ze niet antwoorden of blijven weigeren, zullen we proberen onderhandelen”, aldus November. “Maar als dat op niets uitdraait zullen we een aantal test-rechtszaken lanceren. Op basis daarvan kunnen we dan eventueel ook dossiers van andere belastingplichtigen bij de rechter indienen.”

Meest gelezen