Pixabay

Aalst verbiedt alle soorten hoofddeksels voor scholieren in stedelijk onderwijs

Aalst verbiedt vanaf september onder meer petten en hoofddoeken in de klas en op school. De maatregel geldt in alle stedelijke scholen. De stad neemt de beslissing naar eigen zeggen nadat enkele jonge leerlingen naar school zouden gekomen zijn met een hoofddoek. Aalst weert niet enkel levensbeschouwelijke hoofddeksels. Ook wie een pet of de kap van een trui wil opzetten, krijgt volgend schooljaar met het verbod te maken. 

Het verbod op het dragen van een hoofddeksel geldt in het hele stedelijk onderwijs, maar in de praktijk zijn er in Aalst bijna alleen stedelijke basisscholen. Alleen de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten heeft ook een middelbare afdeling. Aanleiding voor het verbod zijn enkele meisjes van 11 en 12 jaar die met een hoofddoek naar school waren gekomen.  De directie van de lagere school wilde van het stadsbestuur weten hoe ze daarmee moest omgaan. 

Neutraliteit en beleefdheid

De stad wilde voor haar stedelijk onderwijs meteen een algemeen geldend kader scheppen en heeft in de gemeenteraad de schoolreglementen aangepast. Schepen Karim Van Overmeire (N-VA): "Voor de stedelijke scholen hebben we beslist om een aantal artikels uit het algemeen reglement van het gemeenschapsonderwijs ook voor ons onderwijs over te nemen." 

Door de aanpassing van het schoolreglement is het voortaan verboden om in de klas een hoofddeksel te dragen. Volgens schepen van Overmeire is dat een elementaire vorm van beleefdheid. 

Iedereen is welkom op onze scholen, maar dan moet je wel de regels volgen die daar gelden

Schepen Karim Van Overmeire (N-VA)

Algemeen verbod

Naast het verbod op hoofddeksels is er ook meer algemeen een verbod op levensbeschouwelijk kentekens. Schepen Van Overmeire: "Wij willen als stedelijk onderwijs neutraal onderwijs geven en die neutraliteit moet dan ook op een goede manier ingevuld worden. Het past ook in een breder pedagogisch project."

"Iedereen is welkom op onze scholen, maar dan moet je wel de regels volgen die daar gelden. Zo geldt ook de regel dat er geen commerciële reclame op school mag zijn, dat we op school Nederlands spreken, dat donderdag veggiedag is, dat we in de vieruurtjes liefst niet te veel suiker zien, en dergelijke meer."

Oppositie vindt nieuwe regels betuttelend.

De aanpassing van het schoolreglement werd goedgekeurd door de meerderheidspartijen en het Vlaams Belang. Groen en CD&V stemden tegen en Vooruit onthield zich.  Fatma Yildiz (Groen) vindt de regeling betuttelend: “Jongeren zijn baas over hun eigen lichaam. Geef de jeugd de ruimte om te zijn wie ze willen zijn”. 

Dit is niet in het belang van het kind

Gemeenteraadslid Theo Nsengimana (CD&V)

Theo Nsengimana (CD&V) vindt dat het verbod ingevoerd wordt zonder motivering en zonder dat er zich ergens een probleem heeft gesteld: "Wij vinden dit niet goed omdat het niet in het belang is van het kind. Dergelijk verbod kan alleen ingevoerd worden wanneer aangetoond wordt dat het recht van elk kind op onderwijs in het gedrang komt, en dat is hier niet het geval." Nsengimana gelooft ook niet in het beleefdheidsargument en vermoedt eerder een ideologische profilering van het stadsbestuur.

kasto80

Meest gelezen