Ernstige droogte van vorige zomer erkend als ramp, waardoor landbouwers schadevergoeding kunnen aanvragen

De Vlaamse regering heeft de uitzonderlijk lange en ernstige droogte van vorige zomer als ramp erkend. Daardoor kunnen getroffen landbouwers nu een tegemoetkoming aanvragen bij het Vlaamse Rampenfonds voor de schade die ze hebben geleden als gevolg van de droogte. 

Vorig jaar vielen we, wat het weer betreft, van het ene uiterste in het andere. Na een erg natte periode in februari, begin maart, begon een heel droge periode die duurde van 15 maart tot 15 september. Met als gevolg grote schade voor de landbouwgewassen. Daarom heeft de Vlaamse regering nu die ernstige droogte van vorige zomer, die normaal maar 1 keer in de dertig jaar voorkomt,  erkend als ramp. 

Als overheid is het onze plicht onze burgers tegen dit soort van calamiteiten te beschermen.

Vlaams minister-president, Jan Jambon

Daardoor kunnen getroffen landbouwers nu een tegemoetkoming aanvragen bij het Vlaamse Rampenfonds voor de schade die ze hebben geleden als gevolg van de droogte.

"Want als overheid is het onze plicht onze burgers tegen dit soort van calamiteiten te beschermen", zegt Vlaams minister-president, Jan Jambon. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming zijn er wel een aantal voorwaarden. Zo moet uw stad of gemeente de schade door de droogte hebben gemeld bij de Vlaamse overheid. 261 steden en gemeenten hebben dat gedaan.

Getroffen landbouwers moeten ook een verzekering hebben afgesloten tegen schade door uitzonderlijke weersomstandigheden, de zogenaamde brede weersverzekering. Wie een kwart van zijn teelten op die manier heeft verzekerd komt in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Niet alle schade  kan vergoed worden, maar dit helpt veel landbouwers toch vooruit

Vlaams minister van landbouw, Hilde Crevits

Wie de helft van zijn teelten heeft verzekerd, kan zelfs maximaal 80 procent vergoeding krijgen voor de teelten die niet gedekt zijn door de verzekering. Wie geen verzekering heeft, valt uit de boot. Op die manier wil de Vlaamse regering landbouwers stimuleren om zo’n brede weersverzekering af te sluiten.

"Met deze regeling kan niet alle schade die de landbouwers geleden hebben, vergoed worden," erkent Vlaams minister van landbouw, Hilde Crevits, "maar dit helpt veel landbouwers toch vooruit".

Minimaal 12 miljoen euro aan schadevergoedingen

De  vergoeding voor de totale schade is nog moeilijk in te schatten omdat de aanvragen bij het Vlaamse rampenfonds nog moeten gebeuren. 

Toch schat de Vlaamse regering op basis van de gegevens over de verzekerde boeren dat de tegemoetkomingen in totaal minimaal 12 miljoen euro zullen bedragen. 

Meest gelezen