Meer B- en C-attesten dit schooljaar: Spectrumcollege Beringen gaat in gesprek met ouders

Er zijn dit jaar in bepaalde scholen meer B- en C-attesten uitgereikt dan andere jaren. Ook in het Spectrumcollege Beringen merken ze die tendens: “Door het accent te leggen op heroriëntering dit jaar zijn er wat meer B-attesten uitgereikt.” Het is nog te vroeg om daar algemene conclusies uit te trekken, maar de klassenraden houden nog steeds rekening met de effecten die corona kan hebben op de resultaten. 

Vorig jaar werden er geen eindexamens gehouden door de coronacrisis. Dit jaar zijn leerlingen regelmatiger naar school kunnen gaan of kregen ze online les, waardoor de leerstof wel bevraagd werd. Die examens liepen niet voor alle leerlingen even goed, want er werd in bepaalde scholen een hoger percentage B- en C-attesten uitgereikt. Volgens Ludo Elsen, directeur van Spectrumcollege Beringen, is het wel nog te vroeg om daar conclusies uit te trekken. 

We hopen dat we een normaal nieuw schooljaar tegemoet gaan

Ludo Elsen, directeur Spectrumcollege Beringen

“Leerlingen en ouders gebruiken de coronacrisis niet als excuus en wij hielden er rekening mee tijdens de deliberaties. Wanneer leerlingen of ouders vragen voor een gesprek na de deliberaties, kunnen ze terecht bij de voorzitter van de delibererende klassenraden.” De voorzitter, meestal de directeur, bekijkt dan of er omstandigheden zijn waar de klassenraad terug moet samenkomen. “We beslissen of er elementen zijn die te weinig aan bod kwamen tijdens de deliberaties. Tijdens die klassenraden bekijken we het hele dossier opnieuw en concluderen we welk attest gepast is”, aldus Elsen.

Hoewel de lessen dit schooljaar niet onderbroken werden en online konden plaatsvinden, bleef het nog steeds een speciaal schooljaar. Directeur Ludo Elsen heeft wel goede vooruitzichten voor in september: “Wij hopen allemaal dat we een gewoon schooljaar tegemoet gaan waar we met een schone lei kunnen starten.”

Meest gelezen