Een jaar mobiele recyclagepunten in stad Antwerpen: "Succes!"

De mobiele recyclagepunten in Antwerpen bestaan nu een jaar en zijn volgens de stad een succes. Het zijn vrachtwagens waarin je verschillende soorten afval kwijt kan. Je kan er kleine spullen naartoe brengen, die je normaal naar het een recyclagepark zou moeten brengen. 30.000 bezoekers deden dat het afgelopen jaar. 

Het mobiele recyclagepunten komen geregeld naar verschillende plaatsen verspreid over de stad en de districten. Bewoners worden er op voorhand van verwittigd met flyers. Sinds de coronacrisis moet een bezoek aan het recylagepark gereserveerd worden. Naar de mobiele punten kan je zonder afspraak.

Het is ideaal voor dat kleinere afval, waarvoor je niet speciaal naar het recyclagepark wil rijden

Els van Doesburg, schepen voor Stads- en Buurtontwikkeling (N-VA)

"Het is ideaal voor dat kleinere afval, waarvoor je niet speciaal naar het recyclagepark wil rijden", zegt schepen voor Stads- en Buurtonderhoud Els van Doesburg (N-VA). "Dan denk ik aan frituurolie, batterijen, klein gevaarlijk afval,... Dat soort dingen. Dat vinden we ook niet zelden tussen sluikstort."

30.000 mensen maakten er het voorbije jaar gebruik van. Een succes, volgens de stad. Het aantal stijgt de laatste maanden ook sneller, waaruit volgens de stad blijkt dat mensen de punten ook beter leren kennen. "Het is sowieso de bedoeling om de drempel zo laag mogelijk leggen, dat mensen altijd ergens naartoe kunnen met hun afval." 

De mobiele recyclagepunten staan elke dag wel ergens in de stad. De meest populaire zijn de punten die samenvallen met de wekelijkse markt.

Meest gelezen